2020 Mega Cab 2.5 GL 5MT

THB 602,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Triton

  • เกรด:

   Pickup

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2477

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   126

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT FAQ

 • เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • Keawjai Chaihong

   Keawjai Chaihong

   มีเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้และรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • น้ำหนักตัวรถของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • ฟอง_พิชญา

   ฟอง_พิชญา

   มีน้ำหนักตัวรถและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   น้ำหนักตัวรถ1595 kg1595 kg1760 kg1540 kg1870 kg1760 kg1740 kg1780 kg1540 kg
 • ประเภทยางรถยนต์ของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • อ้อม เผ่าทอง

   อ้อม เผ่าทอง

   มีประเภทยางรถยนต์และรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   ประเภทยางรถยนต์RadialRadialRadialRadialRadialRadialRadialRadialRadial

Up to 20% higher than average trade-in price

2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT

Upgrade

Add your car

Service powered by

รถยอดนิยม

VS