Mitsubishi Triton

THB 632,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Triton

  • เกรด:

   Pickup

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2477

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   126

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Mitsubishi Triton

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

FAQ 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT

  • สุรสิงห์ มีสกุล

   สุรสิงห์ มีสกุล

   มีรุ่นและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6AT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GLS 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6AT
   รุ่นTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTriton
  • Ratchaburi

   Ratchaburi

   มีช่องปรับอากาศตอนหลังและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   ช่องปรับอากาศตอนหลังไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
  • bankyproud

   bankyproud

   ขนาด ของ Mitsubishi Triton มีดังนี้

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6AT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLS 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GLS 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6AT2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6AT
   ความยาว5190 mm5270 mm5290mm5290mm5280 mm5290mm5075 mm5280 mm5280 mm5300mm5200 mm5300mm5300mm5300mm5300mm5300mm5300mm5300mm4875 mm5095mm5075 mm5095mm5300mm
   ความกว้าง1785 mm1785 mm1815mm1815mm1815 mm1815mm1785 mm1815 mm1815 mm1815mm1815 mm1815mm1815mm1815mm1815mm1815mm1815mm1815mm1785 mm1815mm1785 mm1815mm1815mm
   ความสูง1645 mm1645 mm1795mm1795mm1780 mm1780mm1655 mm1780 mm1780 mm1795mm1780 mm1795mm1795mm1795mm1780mm1795mm1795mm1795mm1780 mm1780mm1655 mm1780mm1795mm
   ฐานล้อ3000 mm3000 mm3000 mm3000 mm3000 mm3000 mm3000mm3000 mm3000mm3000mm3000mm3000mm3000mm3000mm2800 mm3000 mm3000mm
   น้ำหนักตัวรถ1595 kg1595 kg1760 kg1540 kg1870 kg1760 kg1740 kg1780 kg1540 kg
   น้ำหนักรวม
   ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
   กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
   ความสูงใต้ท้องรถ195 mm195 mm205 mm200 mm205 mm205 mm205 mm200 mm200 mm
   สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ
   จำนวนประตู224244422
   จำนวนที่นั่ง22525525555555555522225
   ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)75 L75 L75 L75 L75 L75 L7575 L757575752.4L68 L75 L
   ความจุห้องสัมภาระท้าย
   คานเหล็กด้านหน้ารถใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
   คานเหล็กด้านข้างรถใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
   ราวหลังคาไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS