2020 Single Cab 2.5 GL 5MT

THB 535,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Triton

  • เกรด:

   Pickup

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2477

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   126

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT FAQ

 • กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • Thawatchai Audy

   Thawatchai Audy

   มีกุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • พวงมาลัยหุ้มหนังของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • Pongpanot Changsan

   Pongpanot Changsan

   มีพวงมาลัยหุ้มหนังและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   พวงมาลัยหุ้มหนังไม่มี่ไม่มี่ใช่ไม่มี่ใช่ใช่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • มาตรวัดความเร็วรอบของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • กมล สุพิศ

   กมล สุพิศ

   มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   มาตรวัดความเร็วรอบใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS