2020 Single Cab 2.5 GL 5MT

THB 535,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Triton

  • เกรด:

   Pickup

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2477

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   126

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT FAQ

 • ช่องปรับอากาศตอนหลังของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • Ratchaburi

   Ratchaburi

   มีช่องปรับอากาศตอนหลังและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   ช่องปรับอากาศตอนหลังไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ระบบขับเคลื่อนของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • bankyproud

   bankyproud

   มีระบบขับเคลื่อนและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   ระบบขับเคลื่อน2WD2WD2WD2WD4WD2WD2WD4WD2WD
 • ระบบกุญแจนิรภัยของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • lina_love_peace

   lina_love_peace

   มีระบบกุญแจนิรภัยและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT
   ระบบกุญแจนิรภัยไม่มี่ไม่มี่ใช่ใช่ใช่ไม่มี่

Up to 20% higher than average trade-in price

2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT

Upgrade

Add your car

Service powered by

รถยอดนิยม

VS