THB 789,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Xpander

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1499

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   105

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.5 Mitsubishi Xpander GLS-LTD

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 1.5 Mitsubishi Xpander GLS-LTD FAQ

 • กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของMitsubishi Xpanderมีอะไรบ้าง

  • Kaewhom

   Kaewhom

   มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของMitsubishi Xpander ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Mitsubishi Xpander GLS-LTD2020 1.5 Mitsubishi Xpander GT
   กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ใช่ใช่
 • หลังคาดวงจันทร์ของMitsubishi Xpanderมีอะไรบ้าง

  • Kaewhom

   Kaewhom

   มีหลังคาดวงจันทร์และรุ่นย่อยของMitsubishi Xpander ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Mitsubishi Xpander GLS-LTD2020 1.5 Mitsubishi Xpander GT
   หลังคาดวงจันทร์ไม่มี่ไม่มี่
 • ฝาครอบล้อของMitsubishi Xpanderมีอะไรบ้าง

  • Ning Neverdie

   Ning Neverdie

   มีฝาครอบล้อและรุ่นย่อยของMitsubishi Xpander ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Mitsubishi Xpander GLS-LTD2020 1.5 Mitsubishi Xpander GT
   ฝาครอบล้อไม่มี่ไม่มี่

รถยอดนิยม

VS