ไฟตัดหมอกหน้าของNissan Navaraมีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
 • กมล สุพิศ

  มีไฟตัดหมอกหน้าและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT
  ไฟตัดหมอกหน้าไม่มี่ไม่มี่ใช่ใช่ไม่มี่ใช่ไม่มี่ใช่

 • เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามของNissan Navaraมีอะไรบ้าง

  มีเสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT
  เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มี่ใช่ใช่ใช่ไม่มี่
 • ระบบกันสะเทือนด้านหน้าของNissan Navaraมีอะไรบ้าง

  มีระบบกันสะเทือนด้านหน้าและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT
  ระบบกันสะเทือนด้านหน้าDouble WishboneDouble WishboneDouble WishboneDouble WishboneDouble WishboneDouble WishboneDouble WishboneDouble WishboneDouble WishboneDouble WishboneDouble Wishbone
 • ระบบสั่งการด้วยเสียงของNissan Navaraมีอะไรบ้าง

  มีระบบสั่งการด้วยเสียงและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT
  ระบบสั่งการด้วยเสียงไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้ายของNissan Navaraมีอะไรบ้าง

  มีไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้ายและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT
  ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้ายไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ใช่
 • ระบบเบรกด้านหลังของNissan Navaraมีอะไรบ้าง

  มีระบบเบรกด้านหลังและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT
  ระบบเบรกด้านหลังDrumsDrumsDrumsDrumsDrumsDrums
 • ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารของNissan Navaraมีอะไรบ้าง

  มีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT
  ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • พวงมาลัยไฟฟ้าของNissan Navaraมีอะไรบ้าง

  มีพวงมาลัยไฟฟ้าและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT
  พวงมาลัยไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ลำโพงด้านหลังของNissan Navaraมีอะไรบ้าง

  มีลำโพงด้านหลังและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT
  ลำโพงด้านหลังไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • พวงมาลัยปรับระดับได้ของNissan Navaraมีอะไรบ้าง

  มีพวงมาลัยปรับระดับได้และรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT
  พวงมาลัยปรับระดับได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มี่ใช่ไม่มี่ใช่
 • ความยาวของNissan Navaraมีอะไรบ้าง

  มีความยาวและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara King Cab CALIBRE E 6MT BLACK EDITION2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT Black Edition2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT Black Edition2020 Nissan Navara King Cab CALIBRE EL 6 MT
  ความยาว5240 mm5240 mm5240 mm5230 mm5230 mm5255 mm5255mm5255 mm5140 mm5230 mm5090 mm5255 mm5255 mm5140 mm5255mm

Nissan Navara รูปภาพ

วีดีโอ Nissan Navara

 • 2021 Nissan Navara VL 1.129 ล้านบาท หน้าหล่อ เครื่องดีขึ้น ระบบแน่น พร้อมรบ Triton / Ranger / BT-50

 • Nissan Navara 4 ประตู S ราคา 599000 แต่งแล้วเหมือนคันละ ล้าน

 • รวมแนวทางการแต่ง Nissan Navara รถนอกกระแสแต่แต่งสวย

เปรียบเทียบ Nissan Navara