THB 8,900,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Porsche 718 Boxster GTS 4.0 ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Porsche

  • รุ่น:

   Porsche 718

  • เกรด:

   Sports Car

  • รูปแบบรถ:

   Sedan

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   3995

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   400

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Porsche 718

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ภายนอก

ภายใน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

FAQ 2020 Porsche 718 Boxster GTS 4.0

  • อ้อม เผ่าทอง

   อ้อม เผ่าทอง

   มีอัตราส่วนกำลังอัดและรุ่นย่อยของPorsche 718 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.7 Porsche 718 Cayman PDK2020 3.4 Porsche 718 Cayman S PDK2020 Porsche 718 Cayman GTS 4.02020 Porsche 718 Boxster GTS 4.0Porsche 718 GT4
   อัตราส่วนกำลังอัด12.5:112.5:112.5:112.5:112.5:1
  • Phachara

   Phachara

   มีล็อคประตูป้องกันเด็กและรุ่นย่อยของPorsche 718 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.7 Porsche 718 Cayman PDK2020 3.4 Porsche 718 Cayman S PDK2020 Porsche 718 Cayman GTS 4.02020 Porsche 718 Boxster GTS 4.0
   ล็อคประตูป้องกันเด็กใช่ใช่ใช่ใช่
  • disornr

   disornr

   มีราคา SRP(Bangkok)และรุ่นย่อยของPorsche 718 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.7 Porsche 718 Cayman PDK2020 3.4 Porsche 718 Cayman S PDK2020 2.5 Porsche 718 Boxster S PDK2020 Porsche 718 Cayman GTS 4.02020 Porsche 718 Boxster GTS 4.02020 4.0 Porsche 718 SpyderPorsche 718 GT42020 2.0 Porsche 718 Boxster PDK2020 2.0 Porsche 718 Boxster T2020 2.0 Porsche 718 Cayman T
   ราคา SRP(Bangkok)660000078000007900000870000089000001020000010500000680000058987005698700

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Porsche 718 Boxster GTS 4.0

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS