THB 10,500,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา Porsche 718 GT4 ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Porsche

  • รุ่น:

   Porsche 718

  • เกรด:

   Sports Car

  • รูปแบบรถ:

   Sedan

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2706

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   265

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ Porsche 718 GT4

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

Porsche 718 GT4

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS