THB 14,900,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Porsche Cayenne 4.8 Turbo ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Porsche

  • รุ่น:

   Porsche Cayenne

  • เกรด:

   Executive

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   4806

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   520

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ 2020 Porsche Cayenne 4.8 Turbo

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Porsche Cayenne 4.8 Turbo

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS