THB 29,900,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Rolls-Royce

  • รุ่น:

   Rolls-Royce Ghost

  • เกรด:

   Luxury

  • รูปแบบรถ:

   Sedan

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   6592

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   563

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Rolls-Royce Ghost 6.6 Series 2

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Rolls-Royce Ghost 6.6 Series 2 FAQ

 • ระบบกุญแจนิรภัยของRolls-Royce Ghostมีอะไรบ้าง

  • กฤตกร มานะดี

   กฤตกร มานะดี

   มีระบบกุญแจนิรภัยและรุ่นย่อยของRolls-Royce Ghost ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 6.6 Rolls-Royce Ghost Series 22020 6.6 Rolls-Royce Ghost Series 2 Extended Wheelbase
   ระบบกุญแจนิรภัยใช่ใช่
 • ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของRolls-Royce Ghostมีอะไรบ้าง

  • Tee Rayong

   Tee Rayong

   มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของRolls-Royce Ghost ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 6.6 Rolls-Royce Ghost Series 22020 6.6 Rolls-Royce Ghost Series 2 Extended Wheelbase
   ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงDirect InjectionDirect Injection
 • ถุงลมฝั่งคนขับของRolls-Royce Ghostมีอะไรบ้าง

  • คน เคียงข้าง

   คน เคียงข้าง

   มีถุงลมฝั่งคนขับและรุ่นย่อยของRolls-Royce Ghost ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 6.6 Rolls-Royce Ghost Series 22020 6.6 Rolls-Royce Ghost Series 2 Extended Wheelbase
   ถุงลมฝั่งคนขับใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Rolls-Royce Ghost 6.6 Series 2

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS