อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Rolls-Royce Phantom อยู่ที่ -L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ -L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Rolls-Royce Phantom cars, according to Rolls-Royce official:
The fuel consumption of 2020 Rolls-Royce Phantom 6.7 Extended Wheelbase is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Rolls-Royce Phantom 6.7 is - litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Rolls-Royce Phantom ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Rolls-Royce Phantom

ข่าวสาร Rolls-Royce Phantom

 • ที่วางขวดน้ำของRolls-Royce Phantomมีอะไรบ้าง

  มีที่วางขวดน้ำและรุ่นย่อยของRolls-Royce Phantom ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Phantom2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase
  ที่วางขวดน้ำใช่ใช่
 • กระจังหน้าโครเมียมของRolls-Royce Phantomมีอะไรบ้าง

  มีกระจังหน้าโครเมียมและรุ่นย่อยของRolls-Royce Phantom ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Phantom2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase
  กระจังหน้าโครเมียมใช่ใช่
 • ระบบสัญญาณกันขโมยของRolls-Royce Phantomมีอะไรบ้าง

  มีระบบสัญญาณกันขโมยและรุ่นย่อยของRolls-Royce Phantom ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Phantom2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase
  ระบบสัญญาณกันขโมยใช่ใช่
 • ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะของRolls-Royce Phantomมีอะไรบ้าง

  มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของRolls-Royce Phantom ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Phantom2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase
  ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะใช่ใช่
 • ระบบสัญญานกันขโมยของRolls-Royce Phantomมีอะไรบ้าง

  มีระบบสัญญานกันขโมยและรุ่นย่อยของRolls-Royce Phantom ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Phantom2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase
  ระบบสัญญานกันขโมยใช่ใช่