THB ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา Ssangyong Stavic 3.2L 2WD AT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Ssangyong

  • รุ่น:

   Ssangyong Stavic

  • เกรด:

   E-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   3199

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   217

  • จำนวนที่นั่ง:

   11

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Ssangyong Stavic

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ภายนอก

ภายใน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

FAQ Ssangyong Stavic 3.2L 2WD AT

  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีฝาครอบล้อและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่

   รุ่นย่อยSsangyong Stavic 3.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD MTSsangyong Stavic 2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD MTSsangyong Stavic 3.2L 2WD AT
   ฝาครอบล้อไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
  • เมธาสิทธิ์

   เมธาสิทธิ์

   มีถุงลมฝั่งคนนั่งและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่

   รุ่นย่อยSsangyong Stavic 3.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD MTSsangyong Stavic 2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD MTSsangyong Stavic 3.2L 2WD AT
   ถุงลมฝั่งคนนั่งใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
  • พรพรพร

   พรพรพร

   มียี่ห้อและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่

   รุ่นย่อยSsangyong Stavic 3.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD MTSsangyong Stavic 2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD MTSsangyong Stavic 3.2L 2WD AT
   ยี่ห้อSsangyongSsangyongSsangyongSsangyongSsangyongSsangyongSsangyongSsangyong

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

Ssangyong Stavic 3.2L 2WD AT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS