ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติของSsangyong Tivoliมีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
 • Ja Kamonchanok

  มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและรุ่นย่อยของSsangyong Tivoli ได้แก่

  รุ่นย่อยSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT
  ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

 • ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ของSsangyong Tivoliมีอะไรบ้าง

  มีไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของSsangyong Tivoli ได้แก่

  รุ่นย่อยSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT
  ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ลำโพงด้านหลังของSsangyong Tivoliมีอะไรบ้าง

  มีลำโพงด้านหลังและรุ่นย่อยของSsangyong Tivoli ได้แก่

  รุ่นย่อยSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT
  ลำโพงด้านหลังใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • อัตราส่วนกำลังอัดของSsangyong Tivoliมีอะไรบ้าง

  มีอัตราส่วนกำลังอัดและรุ่นย่อยของSsangyong Tivoli ได้แก่

  รุ่นย่อยSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT
  อัตราส่วนกำลังอัด10.5:110.5:110.5:115.5:115.5:115.5:115.5:110.5:1
 • ปริมาตรกระบอกสูบของSsangyong Tivoliมีอะไรบ้าง

  มีปริมาตรกระบอกสูบและรุ่นย่อยของSsangyong Tivoli ได้แก่

  รุ่นย่อยSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT
  ปริมาตรกระบอกสูบ15971597159715971597159715971597
 • ถุงลมฝั่งคนขับของSsangyong Tivoliมีอะไรบ้าง

  มีถุงลมฝั่งคนขับและรุ่นย่อยของSsangyong Tivoli ได้แก่

  รุ่นย่อยSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT
  ถุงลมฝั่งคนขับใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ถุงลมด้านข้างคู่หน้าของSsangyong Tivoliมีอะไรบ้าง

  มีถุงลมด้านข้างคู่หน้าและรุ่นย่อยของSsangyong Tivoli ได้แก่

  รุ่นย่อยSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT
  ถุงลมด้านข้างคู่หน้าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • รุ่นย่อยเบนซินของSsangyong Tivoliมีออะไรบ้าง

  Ssangyong Tivoli มีรุ่ย่อยเบนซิน ได้แก่ Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD AT, Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD AT, Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MT, Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT
 • รูปแบบรถของSsangyong Tivoliมีอะไรบ้าง

  มีรูปแบบรถและรุ่นย่อยของSsangyong Tivoli ได้แก่

  รุ่นย่อยSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT
  รูปแบบรถSUVSUVSUVSUVSUVSUVSUVSUV
 • ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของSsangyong Tivoliมีอะไรบ้าง

  มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของSsangyong Tivoli ได้แก่

  รุ่นย่อยSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT
  ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงDirect InjectionDirect InjectionDirect InjectionDirect InjectionDirect InjectionDirect InjectionDirect InjectionDirect Injection
 • คานเหล็กด้านหน้ารถของSsangyong Tivoliมีอะไรบ้าง

  มีคานเหล็กด้านหน้ารถและรุ่นย่อยของSsangyong Tivoli ได้แก่

  รุ่นย่อยSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MTSsangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD ATSsangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD ATSsangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT
  คานเหล็กด้านหน้ารถใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

Ssangyong Tivoli รูปภาพ