Subaru WRX-STI

THB 2,790,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา Subaru WRX-STI 2.5L MT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Subaru

  • รุ่น:

   Subaru WRX-STI

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Sedan

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2457

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   300

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Subaru WRX-STI

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ภายนอก

ภายใน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

FAQ Subaru WRX-STI 2.5L MT

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

Subaru WRX-STI 2.5L MT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS