THB 318,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Celerio

  • เกรด:

   A-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   Manual

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   67

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Suzuki Celerio 1.0 GA

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Suzuki Celerio 1.0 GA FAQ

 • กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาของSuzuki Celerioมีอะไรบ้าง

  • คน เคียงข้าง

   คน เคียงข้าง

   มีกล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาและรุ่นย่อยของSuzuki Celerio ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.0 Suzuki Celerio GL2020 1.0 Suzuki Celerio GLX2020 1.0 Suzuki Celerio GA
   กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXของSuzuki Celerioมีอะไรบ้าง

  • เมธาสิทธิ์

   เมธาสิทธิ์

   มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของSuzuki Celerio ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.0 Suzuki Celerio GL2020 1.0 Suzuki Celerio GLX2020 1.0 Suzuki Celerio GA
   ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXใช่ใช่ใช่
 • คานเหล็กด้านหน้ารถของSuzuki Celerioมีอะไรบ้าง

  • bankyproud

   bankyproud

   มีคานเหล็กด้านหน้ารถและรุ่นย่อยของSuzuki Celerio ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.0 Suzuki Celerio GL2020 1.0 Suzuki Celerio GLX2020 1.0 Suzuki Celerio GA
   คานเหล็กด้านหน้ารถใช่ใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Suzuki Celerio 1.0 GA

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS