THB 318,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Celerio

  • เกรด:

   A-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   Manual

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   67

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Suzuki Celerio 1.0 GA

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Suzuki Celerio 1.0 GA FAQ

 • ระบบป้องกันล้อล็อกของSuzuki Celerioมีอะไรบ้าง

  • อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   มีระบบป้องกันล้อล็อกและรุ่นย่อยของSuzuki Celerio ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.0 Suzuki Celerio GL2020 1.0 Suzuki Celerio GLX2020 1.0 Suzuki Celerio GA
   ระบบป้องกันล้อล็อกใช่ใช่ไม่มี่
 • สปอยเลอร์หลังของSuzuki Celerioมีอะไรบ้าง

  • สุรสิงห์ มีสกุล

   สุรสิงห์ มีสกุล

   มีสปอยเลอร์หลังและรุ่นย่อยของSuzuki Celerio ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.0 Suzuki Celerio GL2020 1.0 Suzuki Celerio GLX2020 1.0 Suzuki Celerio GA
   สปอยเลอร์หลังใช่ใช่ใช่
 • ระบบทำความร้อนของSuzuki Celerioมีอะไรบ้าง

  • Ratchaburi

   Ratchaburi

   มีระบบทำความร้อนและรุ่นย่อยของSuzuki Celerio ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.0 Suzuki Celerio GL2020 1.0 Suzuki Celerio GLX2020 1.0 Suzuki Celerio GA
   ระบบทำความร้อนใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS