THB 659,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Ertiga

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1462

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   104

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Suzuki Ertiga 1.5 GL

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Suzuki Ertiga 1.5 GL FAQ

 • ลำโพงด้านหลังของSuzuki Ertigaมีอะไรบ้าง

  • Ratchaburi

   Ratchaburi

   มีลำโพงด้านหลังและรุ่นย่อยของSuzuki Ertiga ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Suzuki Ertiga GL2020 1.5 Suzuki Ertiga GX
   ลำโพงด้านหลังใช่ใช่
 • ระบบเสริมแรงเบรกของSuzuki Ertigaมีอะไรบ้าง

  • พรพรพร

   พรพรพร

   มีระบบเสริมแรงเบรกและรุ่นย่อยของSuzuki Ertiga ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Suzuki Ertiga GL2020 1.5 Suzuki Ertiga GX
   ระบบเสริมแรงเบรกใช่ใช่
 • ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย BluetoothของSuzuki Ertigaมีอะไรบ้าง

  • Ratchaburi

   Ratchaburi

   มีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothและรุ่นย่อยของSuzuki Ertiga ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Suzuki Ertiga GL2020 1.5 Suzuki Ertiga GX
   ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS