THB 725,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Ertiga

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1462

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   104

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.5 Suzuki Ertiga GX

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 1.5 Suzuki Ertiga GX FAQ

 • ราวหลังคาของSuzuki Ertigaมีอะไรบ้าง

  • Fifa-girl

   Fifa-girl

   มีราวหลังคาและรุ่นย่อยของSuzuki Ertiga ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Suzuki Ertiga GL2020 1.5 Suzuki Ertiga GX
   ราวหลังคาไม่มี่ไม่มี่
 • ราคา SRP(Bangkok)ของSuzuki Ertigaมีอะไรบ้าง

  • ฟอง_พิชญา

   ฟอง_พิชญา

   มีราคา SRP(Bangkok)และรุ่นย่อยของSuzuki Ertiga ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Suzuki Ertiga GL2020 1.5 Suzuki Ertiga GX
   ราคา SRP(Bangkok)659000725000
 • เซ็นทรัลล็อคของSuzuki Ertigaมีอะไรบ้าง

  • ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   มีเซ็นทรัลล็อคและรุ่นย่อยของSuzuki Ertiga ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Suzuki Ertiga GL2020 1.5 Suzuki Ertiga GX
   เซ็นทรัลล็อคใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS