THB 1,650,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Jimny

  • เกรด:

   A-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1462

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   100

  • จำนวนที่นั่ง:

   4

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone) FAQ

 • ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของSuzuki Jimnyมีอะไรบ้าง

  • ไทด์ ราชรี

   ไทด์ ราชรี

   มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของSuzuki Jimny ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)
   ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงMPIMPI
 • รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)ของSuzuki Jimnyมีอะไรบ้าง

  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีรัศมีวงเลี้ยว (เมตร)และรุ่นย่อยของSuzuki Jimny ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)
   รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)4.9 m4.9 m
 • บอกระบบขับเคลื่อนของSuzuki Jimnyหน่อย.

  • ไทด์ ราชรี

   ไทด์ ราชรี

   ระบบขับเคลื่อน ของ Suzuki Jimny มีดังนี้

   รุ่นย่อย2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)
   ระบบเกียร์5-Speed5-Speed
   รูปแบบเกียร์MTAT
   ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ

รถยอดนิยม

VS