THB 557,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Swift

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1197

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   83

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2021 Suzuki Swift 1.2 GL CVT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2021 Suzuki Swift 1.2 GL CVT FAQ

 • เบาะหนังของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • Kaewhom

   Kaewhom

   มีเบาะหนังและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   เบาะหนังไม่มี่ไม่มี่ใช่ใช่
 • ราวหลังคาของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • Kaewhom

   Kaewhom

   มีราวหลังคาและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ราวหลังคาไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • lina_love_peace

   lina_love_peace

   มีประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินเบนซินเบนซินเบนซิน

รถยอดนิยม

VS