อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Suzuki Swift อยู่ที่ 4.4L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ 4.4L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Suzuki Swift cars, according to Suzuki official:
The fuel consumption of 2021 Suzuki Swift 1.2 GL CVT is 4.4 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Suzuki Swift 1.2 GLX CVT is 4.4 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Suzuki Swift 1.2 GL PLUS is 0 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Suzuki Swift ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Suzuki Swift

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Suzuki Swift

ข่าวสาร Suzuki Swift

 • ช่องจ่ายไฟสำรองของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  มีช่องจ่ายไฟสำรองและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
  ช่องจ่ายไฟสำรองใช่ใช่ใช่ใช่
 • รุ่นย่อยเบนซินของSuzuki Swiftมีออะไรบ้าง

  Suzuki Swift มีรุ่ย่อยเบนซิน ได้แก่ 2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT, 2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT, 2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT, 2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
 • เสาอากาศกำลังไฟของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
  เสาอากาศกำลังไฟไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
  ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXไม่มี่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย BluetoothของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  มีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
  ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothไม่มี่ไม่มี่ใช่ใช่