THB 499,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Swift

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1197

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   82

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT FAQ

 • ระบบกุญแจนิรภัยของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • พรพรพร

   พรพรพร

   มีระบบกุญแจนิรภัยและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ระบบกุญแจนิรภัยใช่ใช่ใช่ใช่
 • เซ็นทรัลล็อคของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   มีเซ็นทรัลล็อคและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   เซ็นทรัลล็อคไม่มี่ใช่ใช่ใช่
 • ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • Keawjai Chaihong

   Keawjai Chaihong

   มีไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS