THB 536,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Swift

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1197

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   82

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT FAQ

 • ล็อคประตูป้องกันเด็กของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • เมธาสิทธิ์

   เมธาสิทธิ์

   มีล็อคประตูป้องกันเด็กและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ล็อคประตูป้องกันเด็กใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบทำความร้อนของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • Chatchai Srikham

   Chatchai Srikham

   มีระบบทำความร้อนและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ระบบทำความร้อนใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบพับหลังคารถของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • ณัฐกล มุสิกวรรณวัฒน์

   ณัฐกล มุสิกวรรณวัฒน์

   มีระบบพับหลังคารถและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ระบบพับหลังคารถไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่

รถยอดนิยม

VS