THB 536,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Swift

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1197

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   82

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Suzuki Swift 1.2 GL CVT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Suzuki Swift 1.2 GL CVT FAQ

 • ระบบล็อคประตูรถของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • Ratchaburi

   Ratchaburi

   มีระบบล็อคประตูรถและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ระบบล็อคประตูรถใช่ใช่ใช่ใช่
 • กระจกมองข้างพับไฟฟ้าของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • Kaewhom

   Kaewhom

   มีกระจกมองข้างพับไฟฟ้าและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   กระจกมองข้างพับไฟฟ้าไม่มี่ไม่มี่ใช่ใช่
 • บอกมัลติมีเดียของSuzuki Swiftหน่อย.

  • Pongpanot Changsan

   Pongpanot Changsan

   มัลติมีเดีย ของ Suzuki Swift มีดังนี้

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลใช่ใช่ใช่ใช่
   ไมล์สะสมของระยะในเมือง
   หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปใช่ใช่ใช่ใช่
   มาตรวัดความเร็วรอบใช่ใช่ใช่ใช่
   ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า
   ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง
   ระบบนำทางไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ใช่
   นาฬิกาแบบดิจิตอลใช่ใช่ใช่ใช่
   หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ไม่มี่ไม่มี่ใช่ใช่
   ระบบสั่งการด้วยเสียง
   สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยไม่มี่ใช่ใช่ใช่
   เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามใช่ใช่ใช่ใช่
   เสาอากาศกำลังไฟไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
   ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothไม่มี่ไม่มี่ใช่ใช่
   เครื่องเล่น CDไม่มี่ใช่ใช่ใช่
   เครื่องเล่นดีวีดีไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
   แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple
   ระบบเชื่อมต่อ
   ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXไม่มี่ใช่ใช่ใช่
   อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
   ลำโพงด้านหน้าใช่ใช่ใช่ใช่
   ลำโพงด้านหลังไม่มี่ไม่มี่ใช่ใช่
   ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMไม่มี่ใช่ใช่ใช่
   ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ใช่
   ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DINไม่มี่ใช่ใช่ใช่
   ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม
   ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร

รถยอดนิยม

VS