THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Swift

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1197

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   83

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.2 Suzuki Swift GL Max Edition

ภายนอก

ภายใน

2020 1.2 Suzuki Swift GL Max Edition FAQ

 • ที่วางขวดน้ำของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   มีที่วางขวดน้ำและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ที่วางขวดน้ำใช่ใช่ใช่ใช่
 • พวงมาลัยไฟฟ้าของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • Keawjai Chaihong

   Keawjai Chaihong

   มีพวงมาลัยไฟฟ้าและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   พวงมาลัยไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ใช่
 • ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • Ning Neverdie

   Ning Neverdie

   มีที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS