THB 609,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Swift

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1197

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   82

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT FAQ

 • ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • bankyproud

   bankyproud

   มีระบบป้องกันการลื่นไถลของรถและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบปรับอากาศอัตโนมัติของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   ระบบปรับอากาศอัตโนมัติไม่มี่ไม่มี่ใช่ใช่
 • คานเหล็กด้านข้างรถของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  • ชินณพัฒน์

   ชินณพัฒน์

   มีคานเหล็กด้านข้างรถและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
   คานเหล็กด้านข้างรถใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS