THB 629,000

ราคา 2020 Suzuki Swift 1.2 GLX-Navi CVT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

รอคอนเฟิร์ม

ภาษีถนน

รอคอนเฟิร์ม

ประกันภัย

รอคอนเฟิร์ม

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Swift

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1197

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   82

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น
 • เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  มีเสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
  เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  มีระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
  ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ใช่
 • เครื่องเล่น CDของSuzuki Swiftมีอะไรบ้าง

  มีเครื่องเล่น CDและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT
  เครื่องเล่น CDไม่มี่ใช่ใช่ใช่

ราคากลางสำหรับการแลกเปลี่ยน

2020 Suzuki Swift 1.2 GLX-Navi CVT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

VS