หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
 • disornr

  มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลใช่ใช่ใช่

 • จำนวนที่นั่งของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีจำนวนที่นั่งและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  จำนวนที่นั่ง775
 • ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันใชใช
 • ที่ปรับระดับกระจกมองข้างของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีที่ปรับระดับกระจกมองข้างและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  ที่ปรับระดับกระจกมองข้างไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ประเภทพวงมาลัยของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีประเภทพวงมาลัยและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  ประเภทพวงมาลัยPowerPowerPower
 • ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXใช่ใช่ใช่
 • ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงDieselDieselDiesel
 • กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ใช่ใช่ใช่
 • ระบบสัญญานกันขโมยของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีระบบสัญญานกันขโมยและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  ระบบสัญญานกันขโมยใช่ใช่ใช่
 • ระบบพับหลังคารถของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีระบบพับหลังคารถและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  ระบบพับหลังคารถไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ที่วางแก้วน้ำด้านหน้าของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีที่วางแก้วน้ำด้านหน้าและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  ที่วางแก้วน้ำด้านหน้าใช่ใช่ใช่

Thairung TR Transformer II 7 Seater รูปภาพ