อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Toyota Alphard อยู่ที่ -L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ -L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Toyota Alphard cars, according to Toyota official:
The fuel consumption of 2020 Toyota Alphard 3.5 VIP is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid is 6.2 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Toyota Alphard ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Toyota Alphard

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Toyota Alphard

ข่าวสาร Toyota Alphard

 • ช่องปรับอากาศตอนหลังของToyota Alphardมีอะไรบ้าง

  มีช่องปรับอากาศตอนหลังและรุ่นย่อยของToyota Alphard ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid2020 Toyota Alphard 3.5 VIP
  ช่องปรับอากาศตอนหลังใช่ใช่
 • ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังของToyota Alphardมีอะไรบ้าง

  มีที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังและรุ่นย่อยของToyota Alphard ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid2020 Toyota Alphard 3.5 VIP
  ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังใช่ใช่
 • นาฬิกาแบบดิจิตอลของToyota Alphardมีอะไรบ้าง

  มีนาฬิกาแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของToyota Alphard ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid2020 Toyota Alphard 3.5 VIP
  นาฬิกาแบบดิจิตอลใช่ใช่
 • รูปแบบการปรับพวงมาลัยของToyota Alphardมีอะไรบ้าง

  มีรูปแบบการปรับพวงมาลัยและรุ่นย่อยของToyota Alphard ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid2020 Toyota Alphard 3.5 VIP
  รูปแบบการปรับพวงมาลัยTilt & TelescopicTilt & Telescopic
 • ลำโพงด้านหลังของToyota Alphardมีอะไรบ้าง

  มีลำโพงด้านหลังและรุ่นย่อยของToyota Alphard ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid2020 Toyota Alphard 3.5 VIP
  ลำโพงด้านหลังใช่ใช่