THB 649,000รอคอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Toyota Avanza 1.5E AT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิร์ม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิร์ม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิร์ม

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Avanza

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1496

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   103

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ 2020 Toyota Avanza 1.5E AT

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Toyota Avanza 1.5E AT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS