THB 1,269,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Commuter

  • เกรด:

   Commercial

  • รูปแบบรถ:

   Commercial

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2755

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   222

  • จำนวนที่นั่ง:

   14

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Toyota Commuter 2.8 MT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Toyota Commuter 2.8 MT FAQ

 • ล้ออัลลอยของToyota Commuterมีอะไรบ้าง

  • ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   มีล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของToyota Commuter ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Commuter MT2020 2.8 Toyota Commuter AT
   ล้ออัลลอยไม่มี่ไม่มี่
 • รูปแบบเกียร์ของToyota Commuterมีอะไรบ้าง

  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีรูปแบบเกียร์และรุ่นย่อยของToyota Commuter ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Commuter MT2020 2.8 Toyota Commuter AT
   รูปแบบเกียร์MTMT
 • ความยาวของToyota Commuterมีอะไรบ้าง

  • ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   มีความยาวและรุ่นย่อยของToyota Commuter ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Commuter MT2020 2.8 Toyota Commuter AT
   ความยาว5915 mm5915 mm

Up to 20% higher than average trade-in price

2020 Toyota Commuter 2.8 MT

Upgrade

Add your car

Service powered by

รถยอดนิยม

VS