Toyota Hilux Revo

THB 1,096,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Hilux Revo

  • เกรด:

   Pickup

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2755

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   204

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS