Toyota Hilux Revo

THB 604,000

ราคา 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 4x2 2.8 Entry ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

รอคอนเฟิร์ม

ภาษีถนน

รอคอนเฟิร์ม

ประกันภัย

รอคอนเฟิร์ม

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Hilux Revo

  • เกรด:

   4x4

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2755

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   170

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

ซื้อรถถูกกว่า ขายรถเร็วขึ้น

2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 4x2 2.8 Entry

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

VS