THB 1,279,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2021 Toyota Innova Crysta 2.8 ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Innova Crysta

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2755

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   174

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ 2021 Toyota Innova Crysta 2.8

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2021 Toyota Innova Crysta 2.8

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS