THB 2,199,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Majesty

  • เกรด:

   E-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2755

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   161

  • จำนวนที่นั่ง:

   11

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Toyota Majesty 2.8 Grande

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Toyota Majesty 2.8 Grande FAQ

 • ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายของToyota Majestyมีอะไรบ้าง

  • ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   มีไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของToyota Majesty ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Majesty Standard2020 2.8 Toyota Majesty Premium2020 2.8 Toyota Majesty Grande
   ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายใช่ใช่ใช่
 • ประเภทพวงมาลัยของToyota Majestyมีอะไรบ้าง

  • Tagg Kittisak

   Tagg Kittisak

   มีประเภทพวงมาลัยและรุ่นย่อยของToyota Majesty ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Majesty Standard2020 2.8 Toyota Majesty Premium2020 2.8 Toyota Majesty Grande
   ประเภทพวงมาลัยPowerPowerPower
 • ระบบสัญญานกันขโมยของToyota Majestyมีอะไรบ้าง

  • กินเที่ยวทะลุโลก

   กินเที่ยวทะลุโลก

   มีระบบสัญญานกันขโมยและรุ่นย่อยของToyota Majesty ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Majesty Standard2020 2.8 Toyota Majesty Premium2020 2.8 Toyota Majesty Grande
   ระบบสัญญานกันขโมยใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS