THB 2,199,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Majesty

  • เกรด:

   E-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2755

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   161

  • จำนวนที่นั่ง:

   11

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 2.8 Toyota Majesty Grande

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 2.8 Toyota Majesty Grande FAQ

 • พวงมาลัยหุ้มหนังของToyota Majestyมีอะไรบ้าง

  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีพวงมาลัยหุ้มหนังและรุ่นย่อยของToyota Majesty ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Majesty Standard2020 2.8 Toyota Majesty Premium2020 2.8 Toyota Majesty Grande
   พวงมาลัยหุ้มหนังใช่ใช่ใช่
 • กำลังสูงสุด (พีเอส)ของToyota Majestyมีอะไรบ้าง

  • ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   มีกำลังสูงสุด (พีเอส)และรุ่นย่อยของToyota Majesty ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Majesty Standard2020 2.8 Toyota Majesty Premium2020 2.8 Toyota Majesty Grande
   กำลังสูงสุด (พีเอส)161161161
 • เบาะนั่งปรับไฟฟ้าของToyota Majestyมีอะไรบ้าง

  • Thawatchai Audy

   Thawatchai Audy

   มีเบาะนั่งปรับไฟฟ้าและรุ่นย่อยของToyota Majesty ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Majesty Standard2020 2.8 Toyota Majesty Premium2020 2.8 Toyota Majesty Grande
   เบาะนั่งปรับไฟฟ้าไม่มี่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS