THB 1,709,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Majesty

  • เกรด:

   E-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2755

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   161

  • จำนวนที่นั่ง:

   11

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 2.8 Toyota Majesty Standard

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 2.8 Toyota Majesty Standard FAQ

 • เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนของToyota Majestyมีอะไรบ้าง

  • ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของToyota Majesty ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Majesty Standard2020 2.8 Toyota Majesty Premium2020 2.8 Toyota Majesty Grande
   เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนใช่ใช่ใช่
 • พวงมาลัยไฟฟ้าของToyota Majestyมีอะไรบ้าง

  • มานพ ดอนบุญไทย

   มานพ ดอนบุญไทย

   มีพวงมาลัยไฟฟ้าและรุ่นย่อยของToyota Majesty ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Majesty Standard2020 2.8 Toyota Majesty Premium2020 2.8 Toyota Majesty Grande
   พวงมาลัยไฟฟ้าใช่ใช่ใช่
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติของToyota Majestyมีอะไรบ้าง

  • เมธาสิทธิ์

   เมธาสิทธิ์

   มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและรุ่นย่อยของToyota Majesty ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.8 Toyota Majesty Standard2020 2.8 Toyota Majesty Premium2020 2.8 Toyota Majesty Grande
   ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS