THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Yaris

  • เกรด:

   -

  • รูปแบบรถ:

   -

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   0

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   -

  • จำนวนที่นั่ง:

   -

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

Toyota Yaris Yarisativ FAQ

 • กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายของToyota Yarisมีอะไรบ้าง

  • Tee Rayong

   Tee Rayong

   มีกุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของToyota Yaris ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Toyota Yaris Entry2020 1.2 Toyota Yaris Mid2020 1.2 Toyota Yaris High
   กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายใช่ใช่ใช่
 • ราวหลังคาของToyota Yarisมีอะไรบ้าง

  • กินเที่ยวทะลุโลก

   กินเที่ยวทะลุโลก

   มีราวหลังคาและรุ่นย่อยของToyota Yaris ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Toyota Yaris Entry2020 1.2 Toyota Yaris Mid2020 1.2 Toyota Yaris High
   ราวหลังคาไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMของToyota Yarisมีอะไรบ้าง

  • จิ๊ป คับ

   จิ๊ป คับ

   มีระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMและรุ่นย่อยของToyota Yaris ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Toyota Yaris Entry2020 1.2 Toyota Yaris Mid2020 1.2 Toyota Yaris High
   ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS