เปรียบเทียบรถ Isuzu D-MAX

 • Does Isuzu D-MAX has Interior Lighting?

  Yes, Isuzu D-MAX has Interior Lighting, which are: 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Low-Ride, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Hi-Ride, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT Type-B, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 AT Hi-Ride, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT Type-B, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT-P, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT-P, 2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT-P, 2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Type B, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x2 MT Hi-Ride, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT Z-Prestige, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT Premium, 2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT, 2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT Z-Prestige, 2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Premium.

 • What is the Bluetooth of Isuzu D-MAX?

  Here are the Bluetooth and variants of Isuzu D-MAX:

  Variants2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Low-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 AT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT-P2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Type B2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x2 MT Hi-Ride2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT Z-Prestige2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT Premium2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT Z-Prestige2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Premium
  BluetoothNYYYYYYYYYYYYYYY
 • What is the Transmission Manufacture of Isuzu D-MAX?

  Here are the Transmission Manufacture and variants of Isuzu D-MAX:

  Variants2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Low-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 AT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT-P2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Type B2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x2 MT Hi-Ride2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT Z-Prestige2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT Premium2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT Z-Prestige2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Premium
  Transmission ManufactureAisinAisinAisinAisinAisinAisinAisinAisinAisinAisinAisinAisinAisinAisinAisinAisinAisin
 • Is Isuzu D-MAX available in Child Safety Lock?

  Yes, Isuzu D-MAX is available in Child Safety Lock. The available Child Safety Lock variants are: 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Low-Ride, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Hi-Ride, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT Type-B, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 AT Hi-Ride, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT Type-B, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT-P, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT-P, 2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT-P, 2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Type B, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x2 MT Hi-Ride, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT Z-Prestige, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT Premium, 2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT, 2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT Z-Prestige, 2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Premium.

 • What is the Front/Rear Side Airbags of Isuzu D-MAX?

  Here are the Front/Rear Side Airbags and variants of Isuzu D-MAX:

  Variants2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Low-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 AT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT-P2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Type B
  Front/Rear Side AirbagsN/NN/NN/NN/NN/NN/NN/NN/NN/N
 • What is the Front Foglamps of Isuzu D-MAX?

  Here are the Front Foglamps and variants of Isuzu D-MAX:

  Variants2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Low-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 AT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT-P2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Type B2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT Z-Prestige2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT Premium2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT Z-Prestige2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Premium
  Front FoglampsNNNYNYYYNYYYY
 • What is the Security Alarm of Isuzu D-MAX?

  Here are the Security Alarm and variants of Isuzu D-MAX:

  Variants2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Low-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 AT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT-P2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Type B2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x2 MT Hi-Ride2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT Z-Prestige2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT Premium2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT Z-Prestige2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Premium
  Security AlarmYYYYYYYYYYYYYYYYY
 • What is the Insurance of Isuzu D-MAX?

  Here are the Insurance and variants of Isuzu D-MAX:

  Variants2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Low-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 AT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT-P2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Type B2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x2 MT Hi-Ride2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT Z-Prestige2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT Premium2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT Z-Prestige2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Premium
  InsuranceRM 2,396RM 2,567RM 2,827RM 2,914RM 3,032RM 3,069RM 3,323RM 3,488RM 3,121RM 2,511RM 3,090RM 3,177RM 2,773RM 3,014RM 3,258RM 3,440RM 3,232
 • Does Isuzu D-MAX has Headlamps?

  Yes, Isuzu D-MAX has Headlamps, which are: 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Low-Ride, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Hi-Ride, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT Type-B, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 AT Hi-Ride, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT Type-B, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT-P, 2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT-P, 2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT-P, 2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Type B, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x2 MT Hi-Ride, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 AT Z-Prestige, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT, 2018 Isuzu D-MAX 2.5L 4x4 MT Premium, 2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT, 2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT Z-Prestige, 2018 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Premium.

 • What is the Seat Features(Passenger) of Isuzu D-MAX?

  Here are the Seat Features(Passenger) and variants of Isuzu D-MAX:

  Variants2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Low-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 MT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x2 AT Hi-Ride2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT Type-B2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 MT-P2019 Isuzu D-MAX 1.9L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 AT-P2019 Isuzu D-MAX 3.0L 4x4 MT Type B
  Seat Features(Passenger)Manual AdjustableManual AdjustableManual AdjustableManual AdjustableManual AdjustableManual AdjustableManual AdjustableManual AdjustableManual Adjustable
คุณกำลังค้นหารูปภาพbentley bentayga black out อยู่หรือไม่? AutoFun นำเนสอรูปภาพแกลเลอรี่และคลิปวีดีโอต้นฉบับของ bentley bentayga black out ที่มาพร้อมขนาดใหญ่ HD และความละเอียดสูง และมีรูปแบบต่างๆ ได้แก่รูป PNG, JPG, Webp, JPEG, BMP, TIFF, GIF, SVG เป็นต้น