Yamaha XSR155 มี แถบสะท้อนแสงข้างตัวรถ ไหม

1 คำตอบ :
 • Lerpongk

  ไม่มีค่ะ Yamaha XSR155 ไม่มี แถบสะท้อนแสงข้างตัวรถ ค่ะ

 • Yamaha XSR155 เลือก จำนวนของช่วงชัก ได้ไหม

  มีค่ะ Yamaha XSR155 เลือก จำนวนของช่วงชักได้ รุ่นย่อย จำนวนของช่วงชักมีดังนี้ Yamaha XSR155 Standard

 • ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ ของ Yamaha XSR155 มีอะไรบ้าง

  มี ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ และรุ่นย่อยของ Yamaha XSR155 ได้แก่:

  รุ่นย่อยYamaha XSR155 Standard
  ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อSOHC
 • Yamaha XSR155 มี หลายหัวเทียนต่อกระบอกสูบ ไหม

  ไม่มีค่ะ Yamaha XSR155 ไม่มี หลายหัวเทียนต่อกระบอกสูบ ค่ะ

 • แถบสะท้อนแสงข้างตัวรถ ของ Yamaha XSR155 มีอะไรบ้าง

  มี แถบสะท้อนแสงข้างตัวรถ และรุ่นย่อยของ Yamaha XSR155 ได้แก่:

  รุ่นย่อยYamaha XSR155 Standard
  แถบสะท้อนแสงข้างตัวรถN
 • ยางล้อหน้า ของ Yamaha XSR155 มีอะไรบ้าง

  มี ยางล้อหน้า และรุ่นย่อยของ Yamaha XSR155 ได้แก่:

  รุ่นย่อยYamaha XSR155 Standard
  ยางล้อหน้า110/70 R17
 • Yamaha XSR155 เลือก เอบีเอส หรือ ระบบป้องกันเบรคจนล้อล๊อคตาย ได้ไหม

  มีค่ะ Yamaha XSR155 เลือก เอบีเอส หรือ ระบบป้องกันเบรคจนล้อล๊อคตายได้ รุ่นย่อย เอบีเอส หรือ ระบบป้องกันเบรคจนล้อล๊อคตายมีดังนี้ Yamaha XSR155 Standard

 • Yamaha XSR155 มี โหมดการขับขี่ ไหม

  มีค่ะ Yamaha XSR155 มี โหมดการขับขี่ ดังนี้ Yamaha XSR155 Standard

 • Yamaha XSR155 เลือก ขนาดของล้อหน้า ได้ไหม

  มีค่ะ Yamaha XSR155 เลือก ขนาดของล้อหน้าได้ รุ่นย่อย ขนาดของล้อหน้ามีดังนี้ Yamaha XSR155 Standard

 • Yamaha XSR155 มี เบาะที่นั่งปรับความสูงได้ ไหม

  ไม่มีค่ะ Yamaha XSR155 ไม่มี เบาะที่นั่งปรับความสูงได้ ค่ะ

 • ชนิดของหัวฉีด ของ Yamaha XSR155 มีอะไรบ้าง

  มี ชนิดของหัวฉีด และรุ่นย่อยของ Yamaha XSR155 ได้แก่:

  รุ่นย่อยYamaha XSR155 Standard
  ชนิดของหัวฉีดFuel Injection

Yamaha XSR155 รูปภาพ