ยุโรปร่างมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro 7 ใหม่ อาจถึงจุดจบเครื่องยนต์เผาไหม้ 2025 นี้

Patiphanw · Jun 8, 2021 08:21 PM

ยุโรปร่างมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro 7 ใหม่ อาจถึงจุดจบเครื่องยนต์เผาไหม้ 2025 นี้ 01

ปัจจุบัน การมาถึงของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นการผลักดันให้ค่ายรถยนต์มีมาตรการจำกัดการปล่อยมลพิษกันมากขึ้น อนาคตของเครื่องยนต์สันดาปภายในก็อาจจะเป็นไปอย่างน่ากังวล รวมถึงกำไรของทางค่ายรถยนต์อีกด้วย
 
ล่าสุดในยุโรปกำลังจะมีการออกข้อเสนอมาตรฐานยูโร 7 จะช่วยลดการปล่อยมลพิษสูงสุด และเข้มงวดกว่า EURO 6 ออกมาในช่วงปี 2025-2026

ยุโรปร่างมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro 7 ใหม่ อาจถึงจุดจบเครื่องยนต์เผาไหม้ 2025 นี้ 02

ข้อเสนอ Euro 7 ส่วนหนึ่งต้องการที่จะให้รถเครื่องสันดาปติดตั้งตัวกรองแบบท่อแคทตาไลติกที่เป็นไฟฟ้าเพื่อกรองมลพิษที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ รวมถึงระบบที่จะประเมินการเผาไหม้หลังจากผ่านระยะ 150,000 กิโลเมตรไปแล้ว ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากในรถขนาดเล็ก ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบัน จนอาจทำให้รถมีราคาแพงขึ้น

ผู้ผลิตรถยนต์กังวลว่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษ EURO 7 จะเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างมาก จนไม่สามารถสร้างผลกำไรได้อีก ในการสร้างรถยนต์ไม่มีระบบปลั๊กอินไฮบริดหรือระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าให้ตามมาตรฐาน 
 
วิศวกรอาวุโสของ Volkswagen ระบุว่า หากปล่อยมาตรฐาน EURO 7 มีผลบังคับใช้ตอนนี้ ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันจะต้องเพิ่มราคารถยนต์อย่างแน่นอน ซึ่งต้องพิจารณาถึงผู้บริโภคด้วย เนื่องจากไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีกำลังซื้อรถยนต์ไฮบริด หรือรถยนต์ไฟฟ้า

ยุโรปร่างมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro 7 ใหม่ อาจถึงจุดจบเครื่องยนต์เผาไหม้ 2025 นี้ 03

มาตรฐานไอเสีย EURO คืออะไร?

การควบคุมค่ามาตรฐานไอเสีย เริ่มต้นจากปัญหาของมลพิษในอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรถยนต์รที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาป คือสาเหตุหลักที่ทำให้มลพิษในอากาศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมค่ามาตรฐานไอเสีย

โดยมีกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป (EUROPEAN EMISSION STANDARDS) เป็นผู้ริเริ่มให้มีการวางกฎระเบียบต่าง ๆ โดยเริ่มมีการควบคุมการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992

มีการกําหนดมาตรฐานไอเสีย  EURO 1  สําหรับยานพาหนะควบคู่กับมาตรฐานของเชื้อเพลิง เพื่อให้ยานพาหนะที่ผลิตจําหน่ายออกมาปลดปล่อยไอเสียได้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

ยุโรปร่างมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro 7 ใหม่ อาจถึงจุดจบเครื่องยนต์เผาไหม้ 2025 นี้ 04

ไทยใช้มาตรฐานนี้ด้วยหรือไม่

สำหรับประเทศไทย เป็นมาตรฐานบังคับอยู่แล้ว ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีการควบคุมให้ ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน

โดยปัจจุบันผู้ประกอบการรถยนต์ทั้งผู้ทำในประเทศและผู้นำเข้าต้องมีการขอใบอนุญาต “มอก.” สำหรับรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล

ซึ่งประเทศไทยพยายามจะใช้ Euro 5 สำหรับรถยนต์ทุกคันภายในปี 2564  เพื่อลดการปล่อยฝุ่นพิษร้อยละ 80 และเตรียมยกระดับเป็น Euro 6 ภายในปี 2565 ต่อไป

ยุโรปร่างมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro 7 ใหม่ อาจถึงจุดจบเครื่องยนต์เผาไหม้ 2025 นี้ 05

 

รีวิว

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Isuzu D-Max 2 Door Spark 1.9 Ddi B MT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถใหม่ล่าสุด