อัพเดทการขึ้นราคาน้ำมันหลัง ปตท. ประกาศไม่ลดราคา 9 วันส่งท้ายปีใหม่

Patiphanw · Dec 30, 2020 10:18 AM

อัพเดทการขึ้นราคาน้ำมันหลัง ปตท. ประกาศไม่ลดราคา 9 วันส่งท้ายปีใหม่ 01

หลังจากที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ประกาศจะไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 63 ในช่วงปีใหม่ 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 เรามาสรุปสถานการณ์น้ำมันกัน ว่าวันที่ 11-26 ราคาน้ำมันขึ้น-ลงไปแล้วเท่าไรบ้าง

อัพเดทการขึ้นราคาน้ำมันหลัง ปตท. ประกาศไม่ลดราคา 9 วันส่งท้ายปีใหม่ 02

วันที่ 27 พฤศจิกายน 63 ก่อนประกาศ

ราคาน้ำมัน
ชนิด ราคา
Gasohol 95 22.35
Gasohol 91 22.08
Gasohol E20 20.84
Gasohol E85 18.34
Diesel B7 23.79
Diesel B10 20.79
Diesel B20 20.54

วันที่ 15 ธันวาคม 63

แก๊สโซฮอล์ +0.40 บาท E85 +0.20 บาท ดีเซล +0.40 บาท

ราคาน้ำมัน
ชนิด ราคาเก่า ราคาใหม่ ส่วนต่าง
Gasohol 95 22.35 22.75 +0.40
Gasohol 91 22.08 22.48 +0.40
Gasohol E20 20.84 21.24 +0.40
Gasohol E85 18.34 18.54 +0.20
Diesel B7 23.79 24.19 +0.40
Diesel B10 20.79 21.19 +0.40
Diesel B20 20.54 20.94 +0.40

อัพเดทการขึ้นราคาน้ำมันหลัง ปตท. ประกาศไม่ลดราคา 9 วันส่งท้ายปีใหม่ 03

วันที่ 19 ธันวาคม 63

แก๊สโซฮอล์ +0.40 บาท E85 +0.20 บาท ดีเซล +0.40 บาท

ราคาน้ำมัน
ชนิด ราคาเก่า ราคาใหม่ ส่วนต่าง
Gasohol 95 22.75 23.15 +0.40
Gasohol 91 22.48 22.88 +0.40
Gasohol E20 21.24 21.64 +0.40
Gasohol E85 18.54 18.74 +0.20
Diesel B7 24.19 24.59 +0.40
Diesel B10 21.19 21.59 +0.40
Diesel B20 20.94 21.34 +0.40

วันที่ 24 ธันวาคม 63

แก๊สโซฮอล์ -0.40 บาท E85 -0.20 บาท ดีเซล -0.40 บาท

ราคาน้ำมัน
ชนิด ราคาเก่า ราคาใหม่ ส่วนต่าง
Gasohol 95 23.15 22.75 -0.40
Gasohol 91 22.88 22.48 -0.40
Gasohol E20 21.64 21.24 -0.40
Gasohol E85 18.74 18.54 -0.20
Diesel B7 24.59 24.19 -0.40
Diesel B10 21.59 21.19 -0.40
Diesel B20 21.34 20.94 -0.40

สรุปกลับมาเท่าเดิม

จากตาราง ราคาน้ำมันวันที่ 27 พ.ย. คงที่อยู่ 19 วันก่อนจะมาขึ้นราคาในวันที่ 15 ธ.ค. หลังประกาศไม่ขึ้นราคาได้เพียง 4 วัน และขึ้นอีกในวันที่ 19 ธ.ค. ก่อนจะลดลงในวันที่ 24 ธ.ค. กลับมาเท่าเดิมกับในวันที่ 15 ธ.ค. หลังประกาศไม่ขึ้นราคา

อัพเดทการขึ้นราคาน้ำมันหลัง ปตท. ประกาศไม่ลดราคา 9 วันส่งท้ายปีใหม่ 04

แต่ด้วยสถานการณ์ Covid -19 ที่มาในระลอกใหม่ ยังไม่มีประกาศแน่ชัดว่าจะมีการล้อคดาวน์ หรือน้ำมันจะกลับไปลงในราคาที่ต่ำสุด ๆ ในปีนี้หรือแก๊สโซฮอล์ลิตรละประมาณ 15-16 บาทเมื่อช่วงต้นปีหรือไม่

ต้องคอยเฝ้าระวัง และติดตามกันต่อไป สำหรับใครที่มีแผนกลับบ้าน อย่าลืมแวะเติมน้ำมันและเติมพลังกันให้พร้อม ขับขี่ระมัดระวัง ถึงที่หมายกันอย่างปลอดภัยครับ

อัพเดทการขึ้นราคาน้ำมันหลัง ปตท. ประกาศไม่ลดราคา 9 วันส่งท้ายปีใหม่ 05


 

 

รีวิว

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2021 Honda Civic International Version

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถใหม่ล่าสุด