เตรียมเฮ!!! คมนาคมเตรียมเพิ่ม 12 เส้นทางใช้ความเร็วได้ 120 กม./ชม. เริ่มสิงหาคม 64 นี้

Patiphanw · May 18, 2021 02:01 PM

เตรียมเฮ!!! คมนาคมเตรียมเพิ่ม 12 เส้นทางใช้ความเร็วได้ 120 กม./ชม. เริ่มสิงหาคม 64 นี้ 01

หลังจากที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความเร็วใหม่บนทางหลวง ให้ขับทางขวาได้ 120 กม./ชม. มีผลบังคับใช้ไปแล้ว  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน – พยุหะคีรี ระยะทาง 50 กม. พบว่าดำเนินการไปได้ด้วยดี ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง

จึงได้ให้กรมทางหลวง (ทล.) และ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พิจารณาเส้นทางที่จะสามารถขยายมตารการความเร็วนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้  

เตรียมเฮ!!! คมนาคมเตรียมเพิ่ม 12 เส้นทางใช้ความเร็วได้ 120 กม./ชม. เริ่มสิงหาคม 64 นี้ 02

1.ใช้งบประมาณทางหลวง

มีจำนวน 6 สายทาง อยู่ระหว่างการปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจร คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ได้แก่

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ช่วงบ่อทอง - มอจะบก จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงสนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 10.0 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ช่วงคลองหลวงแพ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 11.0 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ช่วงบางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 15.0 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงทางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า - วังไผ่ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 25.72 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงอ่างทอง - ไชโย - สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ - โพนางดำออก จังหวัดอ่างทอง - สิงห์บุรี ระยะทาง 63.0 กิโลเมตร

เตรียมเฮ!!! คมนาคมเตรียมเพิ่ม 12 เส้นทางใช้ความเร็วได้ 120 กม./ชม. เริ่มสิงหาคม 64 นี้ 03

2.  ใช้เงินสนับสนุนจาก กปถ.

จำนวน 6 สาย อยู่ระหว่างการปรับปรุงกำแพงกั้น ติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจรและระบบ ITS คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 ได้แก่

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง - สระพระ ช่วงที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 6.9 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง - สระพระ ช่วงที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 ช่วงบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 9.8 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ช่วงนาโคก - แพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 24.6 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 10.0 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงหนองแค - สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 26.0 กิโลเมตร

เตรียมเฮ!!! คมนาคมเตรียมเพิ่ม 12 เส้นทางใช้ความเร็วได้ 120 กม./ชม. เริ่มสิงหาคม 64 นี้ 04

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 สายที่จะดำเนินการในปีถัดไป โดยใช้งบเหลือจ่ายปี 2565 ได้แก่

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 6.82 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค จังหวัดอยุธยา ระยะทาง 27.18 กิโลเมตร

รีวิว

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Honda City 1.0 S

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถใหม่ล่าสุด