ใบขับขี่หมดอายุยังใช้ได้ถึงมีนาคม ชี้ช่องทางใช้งานให้ตำรวจไม่จับ ในช่วง Covid-19

Mr.Argus · Jan 16, 2021 06:02 PM

 

การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 (โควิด-19) ทำให้กรมการขนส่งทางบก ต้องหยุดบริการชั่วคราว ทั้งการใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้ารับการอบรม และการต่อภาษีรถยนต์ต่าง ๆ เพื่อให้คนอยู่บ้านล็อคดาวน์ หากใบขับขี่ของใครเกิดหมดอายุในช่วงนี้พอดี ก็ยังสามารถใช้ต่อได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ มาดูกันว่าจะทำอย่างไร

กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง จากการที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ดังนั้นใครที่มีใบขับขี่เดิม ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ย้ำว่าจะต้องเป็นใบขับขี่ที่หมดอายุในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 นี้เท่านั้น ถ้าใบของใครหมดก่อนหน้านี้ ก็จะถูกตำรวจเพ่งเล็งตามเคย

ใบขับขี่บางประเภทยังรับทำอยู่

การขนส่งทางบกงดให้บริการเฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรม ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งเท่านั้น แต่ใบขับขี่ที่ไม่มีการอบรม ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ประกอบด้วย 

 • การออกใบขับขี่ สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองการอบรมหรือทดสอบหลักสูตร 1, 5, 15 ชั่วโมง จากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง

 • การเปลี่ยนประเภทใบขับขี่ชั่วคราว (2 ปี) เป็นส่วนบุคคล (5 ปี) ที่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี 

 • การต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning

 • การทดสอบแก้ตัว ที่ผู้ขอผ่านการอบรมมาแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ

 • การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี

 • การขอรับใบแทนใบขับขี่ กรณีชำรุดหรือสูญหาย 

 • การขอแก้ไขสาระสำคัญ การขอหนังสือรับรองใบขับขี่เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ

 • การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้บริการ หรือผู้เก็บค่าโดยสาร

 • การขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ ที่ผู้ขอได้รับผลการอบรมหรือทดสอบ ไม่พบประวัติอาชญากรรม 

กรมขนส่งงดต่อภาษี ชี้ช่องทางใหม่

กรมการขนส่งทางบกงดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและชำระภาษีรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากภาษีรถของใครขาดพอดีในช่วงนี้ แนะนำช่องทางดังนี้

 • โครงการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เวลา 08.30 - 18.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ไปรษณีย์ไทย โดยส่งสมุดทะเบียน, ใบตรวจสภาพ และพ.ร.บ. ใส่ซองส่งถึงกรมขนส่งที่สะดวก แล้วรอเอกสารกลับมา ระหว่างที่รอเอกสารนั้น ใบเสร็จรับเงินของไปรษณีย์ ใช้แทนใบเสียภาษีรถยนต์ได้ 30 วัน

 • ต่อภาษีออนไลน์ก็ได้ ทางบริการ กรมการขนส่งทางบก e-service ลงทะเบียนตัวตน แล้วกรอกข้อมูลรถกับพ.ร.บ. จากนั้นเลือกหักเงินออนไลน์ หักจากบัตร หรือปริ้นท์ใบจ่ายที่เคาเตอร์ธนาคารได้ รอรับป้ายใหม่ไม่เกิน 5 วัน

รถอายุเกิน 7 ปีไปตรวจ ตรอ.ก่อน

รถเก่าที่มีอายุเกิน 7 ปีถูกกำหนดให้ไปตรวจสภาพก่อนต่อภาษี ที่ตรอ.ทุกแห่งใกล้บ้าน ยังเปิดตามปกติในเวลาทำการ ยกเว้นวันอาทิตย์ บางแห่งมีบริการขายพรบ.และรับต่อภาษี มีค่าบริการไม่กี่สิบบาท สะดวกเจ้าของรถไม่ต้องวิ่งไปทำธุระหลายแห่ง

การประกาศให้ใช้ใบขับขี่หมดอายุในช่วง Covid-19 นี้ มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในภายหลัง หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น

รีวิว

รถใหม่ล่าสุด