สรุป! ขับรถต้องใส่หน้ากากไหม จับหรือปรับเท่าไร แล้วทำไมต้องใส่?

Patiphanw · Jun 22, 2021 09:23 PM

สรุป! ขับรถต้องใส่หน้ากากไหม จับหรือปรับเท่าไร แล้วทำไมต้องใส่? 01

ในช่วงที่ผ่านมา เป็นกระแสกันในโลกออนไลน์และท้องถนน จากการที่มีกฎหมายออกใหม่ว่าด้วยกันใส่แมสค์หรือหน้ากากอนมัยในการขับขี่รถยนต์

เราจึงจะมาสรุปให้ฟังว่าจริง ๆ แล้วต้องใส่ไหม ใส่กี่คน นั่งคนเดียวต้องใส่ไหม

สรุป! ขับรถต้องใส่หน้ากากไหม จับหรือปรับเท่าไร แล้วทำไมต้องใส่? 02

ทำไมต้องใส่หน้ากาก?

คำถามหลัก ๆ ที่คนมักถามคือ ทำไมขับรถแม้จะมาจากบ้านเดียวกัน ก็ต้องใส่แมสค์? สาเหตุก็คือ แม้จะรู้ไทม์ไลน์ของคนในบ้าน แต่ก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่า สมาชิกในบ้านนั้นมีการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการหรือไม่

จริงหรือไม่?

จากกรณีที่มีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน

ล่าสุดกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงว่ากฎนี้ครอบคลุมถึงการขับรถและนั่งภายในรถยนต์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เว้นแต่กรณีมีผู้ขับขี่อยู่ภายในรถเพียงคนเดียว ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย

หากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

สรุป! ขับรถต้องใส่หน้ากากไหม จับหรือปรับเท่าไร แล้วทำไมต้องใส่? 03

กรณีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ทางแพทย์ไม่แนะนำให้สวมหน้ากาก เพราะเด็กยังไม่รู้วิธีถอดหน้ากาก และอาจขาดอากาศหายใจได้ จึงอนุโลมไม่ต้องสวมหน้ากาก แต่ให้หลีกเลี่ยงการพาไปในสถานที่แออัด หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดแทน

รีวิว

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถใหม่ล่าสุด