ระบบเปิด-ปิด เครื่องยนต์ด้วยกุญแจอัจฉริยะ ของ Yamaha Fino 125 COC มีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
  • boomizz

    มี ระบบเปิด-ปิด เครื่องยนต์ด้วยกุญแจอัจฉริยะ และรุ่นย่อยของ Yamaha Fino 125 COC ได้แก่:

    รุ่นย่อยYamaha Fino 125 coc 2019 PremiumYamaha Fino 125 coc 2019 StandardYamaha Fino 125 COC PremiumYamaha Fino 125 COC Standard
    ระบบเปิด-ปิด เครื่องยนต์ด้วยกุญแจอัจฉริยะNNNN

Yamaha Fino 125 COC รูปภาพ