THB 1,200.00
ภาษีประจำปี 6 ปีแรก
เลือกรุ่นรถ

โปรดเลือกรุ่นรถ

ขนาดเครื่องยนต์(ซีซี)
FAQ ภาษีรถยนต์
ความนำภาษี

เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับภาษีรถ และการชำระภาษีประจำปี

คนใช้รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และรถประเภทอื่น ๆ ในประเทศไทยทุกคนต้องจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปีหรือที่เรียกกันติดปากว่า “ภาษีป้ายสี่เหลี่ยม” (เดิมคือป้ายวงกลม) ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายพ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
การต่อภาษีแต่ละปีไม่ใช่เรื่องยากเย็น แต่สำหรับผู้ใช้รถมือใหม่หลายคนหรือผู้ที่ใช้รถมานานแล้วบางคนก็อาจเกิดความสับสนกับอัตราภาษีที่ต้องชำระ เอกสารที่ต้องใช้ ส่วนลดตามจำนวนปีที่ใช้รถ ช่องทางการจ่ายภาษี และผลกระทบที่ตามมาหากหลงลืมชำระ 
แม้การต่อภาษีรถยนต์จะเป็นเรื่องที่ผู้ใช้รถใช้ถนนจำเป็นต้องทำกันทุกปี เพื่อให้สามารถใช้รถได้อย่างไม่มีปัญหา ไม่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับ-ปรับหากพบการหลีกเลี่ยงการชำระภาษี นอกจากนี้ ต้องรำลึกว่าภาษีที่เราจ่ายไปนั้น ก็จะย้อนกลับมาดูแลบำรุงถนนหนทางให้พวกเรานั่นเอง

เตรียมความพร้อมก่อนชำระภาษีประจำปี

หากรถของคุณยังอยู่ในการผ่อนชำระอยู่ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ทางไฟแนนซ์เป็นคนจัดการชำระค่าภาษีประจำปีให้ หรือจะนำเอกสารไปชำระเองก็ได้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีให้เลือกมากมายทั้งที่สถานที่รับชำระภาษีต่าง ๆ หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็มีให้เลือกอย่างหลากหลาย
เอกสารที่ต้องเตรียมไปนั้น ประกอบไปด้วย 1.หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยนต์ หรือใบแทน 2.หลักฐานการทำ พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ 3.หลักฐานรับรองการผ่านการตรวจสภาพรถ หากเป็นรถที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และสุดท้ายก็คือค่าต่อภาษีที่ต้องเตรียมให้พร้อม
ทั้งนี้ เจ้าของรถสามารถต่อล่วงหน้าได้ก่อนทะเบียนหมดอายุไม่เกิน 3 เดือน และหากชำระล่าช้าจะถูกปรับเดือนละ 1% ของอัตราภาษี และหากขาดชำระติดต่อกันนาน 3 ปี รถจะถูกระงับการใช้ทะเบียนทันที แถมถ้าขาดต่อภาษี ก็อาจจะโดนเจ้าหน้าที่ปรับ 1,000-2,000 บาทกันเลยทีเดียว

ช่องทางที่สามารถชำระภาษีประจำปีได้

การชำระภาษีรูปแบบเดิมที่ใช้กันมาอย่างยาวนานก็ยังเปิดให้บริการอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นการบริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ที่เปิดให้บริการ 0800 น. - 16.00 น. ทุกวันยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากที่สุด
ขณะเดีนวกัน ผู้ใช้บริการที่ขี้เกียจหาที่จอดรถและมีเอกสารพร้อม ก็สามารถเลือกใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ได้ในเวลาเดียวกัน รวมไปถึงผู้ที่สะดวกก็สามารถเดินทางไปใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ก็ทำได้เช่นเดียกัน
นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามโครงการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เคาเตอร์เซอร์วิส, ที่ทำการไปรษณีย์ และที่ธนาคารอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้แต่ละแห่ง
นอกเหนือไปจากการชำระแบบดั้งเดิม ผู้ใช้บริการยุคใหม่ที่ใช้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี สามารถดำเนินการผ่านมาตรการชำระภาษีแบบออนไลน์มากมายหลายรูปแบบ ที่เป็นที่นิยมก็คือช่องทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/
รวมไปถึงการให้บริการชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งเป็นช่องทางบริการรูปแบบใหม่เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นอกจากนี้ ก็มีบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) รวมไปถึงแอพพลิเคชั่น mPAY และ Truemoney Wallet

เผยสถิติต่อภาษีรถยนต์ถึงกันยายน 2563

กรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยสถิติการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ซึ่งเปิดให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีได้ล่วงหน้า 90 วัน พบว่าสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 6,009,709 คัน 
แบ่งออกเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มากที่สุด จำนวน 4,513,215 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 773,981 คันผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ จำนวน 281,739 คัน 
การชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามโครงการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) จำนวน 270,058 คัน การเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จำนวน 40,597 คัน ซึ่งทั้งหมดเป็นช่องทางที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก 
ในส่วนของบริการชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งเป็นช่องทางบริการรูปแบบใหม่เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีผู้ใช้บริการจำนวน 936 คัน และบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) มีผู้ใช้บริการจำนวน 975 คัน 
นอกจากนี้ ยังมีบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านหน่วยงานเครือข่ายที่รับชำระค่าบริการ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิสมีผู้ใช้บริการจำนวน 111,520 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 11,231 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 5,370 คัน และผ่านธนาคาร จำนวน 87 คัน