รถ Mazda ในไทย

 • ค้นหาเจอ 7 รุ่นย่อย
   • 2020 | 1.3 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 1.3 S Sports Leather
    THB 648,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 8,709ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.3 E Sports
    THB 546,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 7,338ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.3 C Sports
    THB 602,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 8,091ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.3 S Sports
    THB 627,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 8,427ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.3 SP Sports
    THB 690,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 9,273ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 1.5 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 1.5 XD Sports
    THB 782,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 10,510ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.5 XDL Sports
    THB 799,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 10,738ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 7 รุ่นย่อย
   • 2020 | 1.3 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 1.3 E
    THB 546,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 7,338ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.3 C
    THB 602,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 8,091ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.3 S
    THB 627,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 8,427ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.3 S Leather
    THB 648,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 8,709ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.3 SP
    THB 690,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 9,273ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 1.5 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 1.5 XD
    THB 782,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 10,510ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.5 XDL
    THB 799,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 10,738ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 4 รุ่นย่อย
   • | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 PROACTIVE
    THB 948,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 Base
    THB 768,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 STYLE
    THB 1,048,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 COMFORT
    THB 848,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 3 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 C Sports
    THB 969,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,023ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 S Sports
    THB 1,069,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 14,381ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 SP Sports
    THB 1,198,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 16,128ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 3 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 S
    THB 1,069,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,023ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 C
    THB 969,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,023ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 SP
    THB 1,198,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,023ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 3 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 C
    THB 989,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,292ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 S
    THB 1,099,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 14,784ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 SP
    THB 1,199,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 16,128ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 6 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 Skyactiv-G 2.0 C
    THB 1,290,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 17,472ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Skyactiv-G 2.0 S
    THB 1,400,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 18,950ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Skyactiv-G 2.0 SP
    THB 1,530,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 20,966ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 2.2 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.2 Skyactiv-D XD
    THB 1,560,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 21,101ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.2 Skyactiv-D XDL
    THB 1,770,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 24,057ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 2.5 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 Skyactiv-G 2.5 Turbo SP
    THB 1,850,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 24,864ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 4 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.2 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.2 Skyactiv-D XDL Exclusive
    THB 2,069,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 27,820ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.2 Skyactiv-D XDL
    THB 1,899,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 25,536ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 2.5 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.5 Skyactiv-G SP
    THB 1,699,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 22,848ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.5 Skyactiv-G S
    THB 1,599,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 21,504ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 2 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 RF 6MT
    THB 2,890,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 38,841ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 RF AT
    THB 2,890,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 38,841ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 14 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.2 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 Standard Cab STD 2.2 S
    THB 562,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 7,553ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Double Cab 2.2 Hi-Racer
    THB 773,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 10,389ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Double Cab 2.2 V ABS
    THB 795,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 10,685ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Double Cab 2.2 HI-Racer ABS
    THB 849,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 11,410ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Double Cab 2.2 HI-Racer 6AT
    THB 866,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 11,639ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Double Cab 2.2 Hi-Racer 6AT Leather
    THB 926,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 12,445ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Double Cab 2.2 S
    THB 663,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 8,911ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Freestyle Cab 2.2 S
    THB 623,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 8,373ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Freestyle Cab 2.2 V
    THB 668,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 8,978ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Freestyle Cab 2.2 Hi-Racer
    THB 682,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 9,166ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Freestyle Cab 2.2 HI-Racer ABS
    THB 748,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 10,053ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Freestyle Cab STD 2.2 S
    THB 562,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 7,553ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 3.2 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 Double Cab 3.2 R 4x4
    THB 1,046,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 14,112ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 Double Cab 3.2 R 6AT
    THB 1,090,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 14,649ยังไม่คอนเฟิร์ม
VS