Toyota Hilux Revo

THB 1,299,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2021 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Hilux Revo

  • เกรด:

   Pickup

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   6-Speed AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2755

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   204

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Toyota Hilux Revo

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2021 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS