น้ำมันเบนซิน

Last Updated Mar 16, 2021

แก๊สโซฮอล์ 95

แก๊สโซฮอล์ 95

THB 28.25

+ 0.3

เบนซิน 95

เบนซิน 95

THB 35.66

+ 0.3

แก๊สโซฮอล์ 91

แก๊สโซฮอล์ 91

THB 27.98

+ 0.3

แก๊สโซฮอล์ E20

แก๊สโซฮอล์ E20

THB 26.74

+ 0.3

แก๊สโซฮอล์ E85

แก๊สโซฮอล์ E85

THB 22.14

+ 0.15

ดีเซล

Last Updated Mar 17,2021

ดีเซล B7

ดีเซล B7

THB 28.59

+ 0.5

ดีเซล

ดีเซล

THB 25.59

+ 0.5

ดีเซล B20

ดีเซล B20

THB 25.34

+ 0.5

ดีเซลพรีเมี่ยม

ดีเซลพรีเมี่ยม

THB 33.36

+ 0.5

แก๊ส

Last Updated Mar 17,2021

แก๊ส NGV

แก๊ส NGV

THB 13.43

ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ของประเทศไทยสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 ฯลฯและดีเซลจะอัปเดตในหน้านี้ จะประกาศการคาดการณ์ราคาล่าสุดล่วงหน้า 1 วัน(ถ้าเป็นไปได้)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง