น้ำมันเบนซิน

Last Updated Jan 19,2021

แก๊สโซฮอล์ 95

แก๊สโซฮอล์ 95

THB 24.25

- 0.2

เบนซิน 95

เบนซิน 95

THB 31.66

- 0.2

แก๊สโซฮอล์ 91

แก๊สโซฮอล์ 91

THB 23.98

- 0.2

แก๊สโซฮอล์ E20

แก๊สโซฮอล์ E20

THB 22.74

- 0.2

แก๊สโซฮอล์ E85

แก๊สโซฮอล์ E85

THB 19.49

ดีเซล

Last Updated Jan 19,2021

ดีเซล B7

ดีเซล B7

THB 25.09

- 0.2

ดีเซล

ดีเซล

THB 22.09

- 0.2

ดีเซล B20

ดีเซล B20

THB 21.84

- 0.2

ดีเซลพรีเมี่ยม

ดีเซลพรีเมี่ยม

THB 29.56

- 0.2

แก๊ส

Last Updated Jan 19,2021

แก๊ส NGV

แก๊ส NGV

THB 13.35

ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ของประเทศไทยสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 ฯลฯและดีเซลจะอัปเดตในหน้านี้ จะประกาศการคาดการณ์ราคาล่าสุดล่วงหน้า 1 วัน(ถ้าเป็นไปได้)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง