น้ำมันเบนซิน

Last Updated Mar 16, 2021

แก๊สโซฮอล์ 95

แก๊สโซฮอล์ 95

THB 31.15

+ 0.4

เบนซิน 95

เบนซิน 95

THB 38.56

+ 0.4

แก๊สโซฮอล์ 91

แก๊สโซฮอล์ 91

THB 30.88

+ 0.4

แก๊สโซฮอล์ E20

แก๊สโซฮอล์ E20

THB 29.64

+ 0.4

แก๊สโซฮอล์ E85

แก๊สโซฮอล์ E85

THB 23.44

+ 0.2

ดีเซล

Last Updated Mar 17,2021

ดีเซล B7

ดีเซล B7

THB 31.29

+ 0.6

ดีเซล

ดีเซล

THB 28.29

+ 0.6

ดีเซล B20

ดีเซล B20

THB 28.04

+ 0.6

ดีเซลพรีเมี่ยม

ดีเซลพรีเมี่ยม

THB 36.06

+ 0.6

แก๊ส

Last Updated Mar 17,2021

แก๊ส NGV

แก๊ส NGV

THB 13.43

ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ของประเทศไทยสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 ฯลฯและดีเซลจะอัปเดตในหน้านี้ จะประกาศการคาดการณ์ราคาล่าสุดล่วงหน้า 1 วัน(ถ้าเป็นไปได้)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง