น้ำมันเบนซิน

Last Updated Mar 16, 2021

แก๊สโซฮอล์ 95

แก๊สโซฮอล์ 95

THB 32.55

+ 0.6

เบนซิน 95

เบนซิน 95

THB 39.96

+ 0.6

แก๊สโซฮอล์ 91

แก๊สโซฮอล์ 91

THB 32.28

+ 0.6

แก๊สโซฮอล์ E20

แก๊สโซฮอล์ E20

THB 31.44

+ 0.6

แก๊สโซฮอล์ E85

แก๊สโซฮอล์ E85

THB 24.44

+ 0.4

ดีเซล

Last Updated Mar 17,2021

ดีเซล B7

ดีเซล B7

THB 29.94

+ 0.25

ดีเซล

ดีเซล

THB 29.79

+ 0.25

ดีเซล B20

ดีเซล B20

THB 29.69

+ 0.25

ดีเซลพรีเมี่ยม

ดีเซลพรีเมี่ยม

THB 37.71

+ 0.25

แก๊ส

Last Updated Mar 17,2021

แก๊ส NGV

แก๊ส NGV

THB 13.43

ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ของประเทศไทยสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 ฯลฯและดีเซลจะอัปเดตในหน้านี้ จะประกาศการคาดการณ์ราคาล่าสุดล่วงหน้า 1 วัน(ถ้าเป็นไปได้)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง