สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์: วงเงิน, ดอกเบี้ย, ค่างวด ที่ต้องการรู้

เลือกมอเตอร์ไซค์
ราคามอเตอร์ไซค์ (THB)
เงินดาวน์
%
1%
100%
ระยะเวลาผ่อน (เดือน)
3
60
อัตราดอกเบี้ย (เดือน)= 36.00% อัตราปี
%
0%
5%

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ที่คุณผ่อนชำระรายเดือน

เดือน ชำระรายเดือน ยอดคงค้าง
  • ฉันสามารถขอสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ไหม?

    คำตอบ: ใช่ค่ะ คุณสามารถขอสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ แต่คุณจะต้องมีสิทธิ์ในการยืมเงิน และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี เช่น มีงานทำและมีเงินเดือนประมาณ 10,000 บาทขึ้นไป
  • ฉันต้องการจ่ายค่างวดรายเดือนเท่าไหร่เมื่อฉันขอสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์?

    คำตอบ: การชำระเงินของค่างวดรายเดือนจะขึ้นอยู่กับยอดเงินที่คุณขอยืม ระยะเวลาการกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ย โดยปกติแล้ว ค่างวดรายเดือนจะต้องชำระภายใน 12-60 เดือน
  • ฉันต้องทำอย่างไรเมื่อฉันไม่สามารถชำระค่างวดของสินเชื่อได้?

    คำตอบ: หากคุณไม่สามารถชำระค่างวดของสินเชื่อได้ คุณควรติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คุณยืมเงินเพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากคุณไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ธนาคารสามารถจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกเก็บเงินจากคุณได้
เมื่อเราต้องการซื้อมอเตอร์ไซค์ แต่เงินไม่เพียงพอเราจะต้องมองหาวิธีการในการขอสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ เพื่อช่วยให้เราสามารถซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอสะสมเงินมากมายก่อน แต่เมื่อเราต้องการขอสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ จะต้องทราบวิธีการขอสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ และการจัดการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธ เพื่อทำให้การขอสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ของคุณเป็นไปได้ด้วยสะดวกและรวดเร็ว

วิธีการขอสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยไม่ต่างจากการขอสินเชื่อส่วนใหญ่ โดยสิ่งที่เราต้องทำคือติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เราต้องการขอสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ แล้วเตรียมเอกสารสำหรับการขอสินเชื่อไว้ให้เรียบร้อย โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สลิปเงินเดือน หรือเอกสารประกอบการยืนยันรายได้

โดยเมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินไปยังผู้ขายของมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ที่คุณต้องการภายในเวลาอันสั้น ๆ หลังจากนั้น คุณจะต้องชำระเงินผ่อนคงเหลือตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันไว้กับธนาคาร เช่น ชำระเงินผ่อนทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน หรือชำระเงินผ่อนทุกๆ 15 วัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาที่คุณได้ทำกับธนาคาร

นอกจากนี้ ยังมีหลายสิ่งที่คุณควรรู้และควรทำเมื่อขอสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ เช่น การตรวจสอบดอกเบี้ยสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ การศึกษาเงื่อนไขของสัญญาให้ละเอียด ๆ การคิดค่าใช้จ่ายและความสามารถในการชำระหนี้และอื่น ๆ

นอกจากนี้ คุณยังควรเลือกธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการโดนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารซ้ำซ้อนหรือการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สมบูรณ์

ในสรุป การขอสินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมีขั้นตอนที่เรียบง่าย โดยให้คุณเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อไว้ให้เรียบร้อย โดยเลือกธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ และตรวจสอบดอกเบี้ยสิน