นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

autofun.co.th (“AutoFun”, “เรา”, “ของเรา”, “เว็บไซต์”, “ฟอรัม”, “แอปพลิเคชัน”, “แพลตฟอร์ม”) รวมถึงแอปพลิเคชันออนไลน์และมือถือ ดำเนินการโดย WAPCAR AUTOFUN SDN. BHD (“WapCar”) มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราทราบดีว่าคุณกังวลในวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งภายในหรือนอกประเทศไทย ข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเราจะช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการ และสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ ไม่เพียงแต่จากเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจากภายในกลุ่มบริษัท WapCar ด้วย เราขอขอบคุณที่คุณไว้วางใจเรา เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผล พร้อมกับมอบประสบการณ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้อธิบายถึงการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล (ตามได้ระบุไว้ด้านล่าง) และสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่เราดำเนินธุรกิจด้วย และข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดูแลในระหว่างการดำเนินธุรกิจของเรา หรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจัดหาให้ ได้: (1) ลูกค้ารายบุคคล; (2) ผู้ติดต่อ พนักงาน บุคลากร ผู้มีอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดๆ ที่มีอำนาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมในนามของลูกค้าของเราและบริษัทในเครือ; (3) ผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา; (4) ผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา; และ (5) บุคคลอื่นใดที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามได้ระบุไว้ด้านล่าง) (เรียกรวมกันว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชั่นมือถือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละบริการที่คุณใช้ (เช่น เว็บไซต์ของบริษัท แอปพลิเคชันของบริษัท เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ) ซึ่งอาจมีการกำหนดแยกไว้ต่างหากเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

เราจะตรวจสอบและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่บังคับใช้และวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ขอแนะนำให้คุณติดตามและกลับมาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นระยะเพื่อให้ตัวเองได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของเรา เราจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่สำคัญ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวม

  1. "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนหรือระบุตัวบุคคลใด ๆ ได้ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากคุณ (เช่น ผ่านตัวแทน เจ้าหน้าที่ พนักงานขาย คอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชัน) หรือแหล่งอื่น ๆ (เช่น โซเชียลมีเดีย บุคคลที่สาม แพลตฟอร์มออนไลน์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ) หรือผ่านบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ทางการ หรือบุคคลที่สาม ประเภทของข้อมูลเฉพาะที่รวบรวมจะขึ้นอยู่กับบริบทของการโต้ตอบของคุณกับเรา และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการหรือต้องการจากเราและภายในกลุ่มบริษัทคาร์ซัม
  2. "ข้อมูลอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดประเภทตามกฎหมายว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหว เราจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลสำคัญระหว่างประเทศ หากเราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

  ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทธุรกิจต่างๆ ของ WapCar

  1. รายละเอียด
   1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ตำแหน่ง ชื่อสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง) ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน
   2. รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล LINE ID
   3. รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้ ช่วงรายได้ รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
   4. รายละเอียดการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับคุณ วันที่และ/หรือเวลาชำระเงิน จำนวนเงินและวิธีการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับรายการแลกของรางวัล วันที่ และสถานที่ซื้อ
   5. รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความสนใจ งานอดิเรก รูปแบบการดำเนินชีวิต ทัศนคติและความเชื่อมั่น และข้อมูลการปฏิสัมพันธ์
   6. ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวตามที่แสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ)

  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น คุกกี้ และพฤติกรรมการท่องอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประเภทการสืบค้นประวัติการค้นหา ภาษาที่ใช้ในการสืบค้น ที่อยู่ ไอพี ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ และโต้ตอบกับบริการออนไลน์หรือโฆษณาของเรา (รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่ดู เนื้อหาที่ดู ลิงก์ที่คลิกและคุณสมบัติที่ใช้) เวลาและความถี่ที่คุณใช้บริการออนไลน์ของเรา หน้าเว็บไซต์ที่คุณคลิกลิงก์เพื่อมายังบริการออนไลน์ของเรา (เช่น URL อ้างอิง) และรายงานข้อขัดข้อง หากเป็นไปได้ที่จะรวมข้อมูลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากใช้ข้อมูลอื่นเพื่อสร้างโปรไฟล์ของบุคคล เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลอื่น ๆ และข้อมูลที่รวมกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปฏิเสธหรือลบคุกกี้ได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเว็บเบราว์เซอร์ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ การใช้เว็บไซต์โดยไม่ลบหรือปฏิเสธ แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

  เราจะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหว เมื่อได้รับความยินยอมของคุณอย่างชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

  หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา (เช่น ชื่อเต็ม หมายเลขโทรศัพท์ ความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขา ฯลฯ) โปรดนำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไปให้บุคคลภายนอกดังกล่าวรับทราบและ/หรือให้ความยินยอมแก่เราด้วย

  เราจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน (ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) ข้อมูลอ่อนไหวตามความยินยอมของคุณอย่างชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

  กิจกรรมของเราตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์ และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลที่ไร้ความสามารถโดยเจตนา หากคุณเป็นผู้เยาว์ เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถที่ต้องการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ในการจ้างงาน/ความสัมพันธ์ในการทำงานกับเรา คุณต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ในกรณีที่เราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจจากผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและ/หรือไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์และผู้อนุบาลตามกฎหมาย เราจะลบข้อมูลดังกล่าวทันทีหรือดำเนินการก็ต่อเมื่อเราสามารถใช้ฐานกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอม

 2. วัตถุประสงค์ของการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของคุณทั้งภายในและระหว่างประเทศ

  1. วัตถุประสงค์ที่ต้องการความยินยอม

   เราอาศัยความยินยอมของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เมื่อไม่มีการใช้ฐานทางกฎหมายอื่นใด:

   รายละเอียด

   1. การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อให้บริการการสื่อสารทางการตลาด, การขาย, ข้อเสนอพิเศษ, โปรโมชั่น, ข่าวสาร, กิจกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา, บริษัท คาร์ซัม ประเทศไทย จำกัด, บริษัทในเครือของเรา, บริษัทลูกข่าย, บริษัทบุคคลที่สาม และ/หรือพันธมิตรธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมมือ, การร่วมงาน, การพัฒนาระบบนิเวศระหว่างบริษัทในเครือของ WapCar
   2. บริการวิเคราะห์: เพื่อดำเนินการบริการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน WapCar, บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือของเรา, บริษัทย่อย และบุคคลที่สาม
   3. ข้อมูลอ่อนไหว: เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้: ข้อมูลอ่อนไหวตามที่แสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง

   ในกรณีที่มีการขอความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ สามารถทำได้โดยติดต่อ autofunth_contact@wapcar.com การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอ่อนไหวก่อนที่ความยินยอมจะถูกเพิกถอน

   เราใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่นตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ที่คุณอาศัยอยู่ สถานที่ที่คุณชอบไป และธุรกิจและบุคคลที่คุณอยู่ใกล้เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการโฆษณาของเราให้เหมาะสมกับคุณและบุคคลอื่น โดยได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แม่นยำของคุณด้วยวิธีการต่างๆ ที่รวมถึง GPS, เครือข่ายไร้สาย, เสากระจายสัญญาณ (cell towers), จุดเข้าถึงสัญญาณ Wi-Fi และเซ็นเซอร์อื่น ๆ เช่น ไจโรสโคปส์, แอคเซลโรมิเตอร์ และคอมพาส การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณอาจเกิดขึ้นในแม้คุณจะไม่ได้ใช้บริการ ถ้าสิทธิ์ที่คุณให้เราเป็นการอนุญาตโดยชัดแจ้งให้เราดำเนินการเก็บข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามที่ระบุ

   บางแอปพลิเคชันที่คุณใช้อาจดำเนินการขับเคลื่อนโดย Google Maps API(s) ซึ่งการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว คุณจะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดในการให้บริการของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

  2. วัตถุประสงค์ที่เราใช้และเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   เราอาจใช้

   1. ฐานสัญญา เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานกับคุณ
   2. ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา
   3. ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราและฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่สาม
   4. ฐานประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต สำหรับการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ
   5. ฐานสาธารณประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการใช้อำนาจหน้าที่ของทางราชการ

   รายละเอียด

   เราอาจรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

   1. เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ: เพื่อทำสัญญาและปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา; เพื่อดำเนินการตามรายละเอียดสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจทานธุรกรรม การตรวจสอบ และการยกเลิก เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับและการออกใบแจ้งหนี้ การจ่ายเงินสด และเจ้าหนี้การค้า เพื่อดำเนินการเป็นสมาชิกของคุณ เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน; เพื่อเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมและบริการของเรา จัดกิจกรรม สถานที่ และบริการอื่น ๆ สำหรับคุณ
   2. การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่นๆ: เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่พิเศษ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่นๆ
   3. การลงทะเบียนและการรับรองความถูกต้อง: เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณ
   4. เพื่อสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ: เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้รับจากเราและรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากคุณ; เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ เพื่อจัดการกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า คำขอ ข้อเสนอแนะ การร้องเรียน การเรียกร้องการรับประกัน ข้อพิพาทหรือการชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อกำหนดทางการค้า
   5. เพื่อประมวลผลธุรกรรมและหรือการชำระเงิน: เช่น เพื่อประมวลผลการชำระเงินหรือธุรกรรม การเรียกเก็บเงิน การประมวลผล การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการกระทบยอด ซึ่งรวมถึงการเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ธุรกรรม หรือการชำระเงิน การออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จการชำระเงิน และการส่งมอบสิ่งดังกล่าวข้างต้น
   6. การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อให้การตลาด การสื่อสาร ข้อเสนอพิเศษ สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าว ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตามความต้องการที่คุณได้แสดงไว้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
   7. การทำโปรไฟล์และการวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิจัยตลาด การสำรวจ การประเมิน และพฤติกรรม เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดของเรา การนำเสนอและการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อประเมินความสนใจของคุณ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนารูปแบบการจำแนกกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ ปรับปรุง วิจัยและพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทั้งหมด
   8. การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: เช่น เพื่ออัปเดตข้อมูลของคุณ เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายความเป็นไปได้ของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ) เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า [เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงของบริษัท การตรวจสอบและการเก็บบันทึกการตรวจสอบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต]; เพื่อเก็บบันทึกทางธุรกิจและอื่น ๆ เพื่อดำเนินการ จัดการ และบำรุงรักษาการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการดำเนินงานด้านไอที การจัดการระบบการสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้านไอที และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไอที และเพื่อคงไว้ซึ่งการจัดการธุรกิจภายในสำหรับข้อกำหนด นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใน เพื่อบันทึกความถี่ของการเข้าชม;
   9. การปฏิบัติตามข้อบังคับและภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม: เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย การดำเนินการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลที่เชื่อว่าเราต้องทำเช่นนั้น และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย การดำเนินการ หรือคำสั่งของรัฐบาลดังกล่าว เพื่อจัดทำและจัดการใบกำกับภาษี เพื่อติดต่อกับหน่วยงานด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน และหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ รวมถึงการสืบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม
   10. การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา: เช่น เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองว่าเว็บไซต์เหล่านี้ทำงานอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา ปรับปรุงเค้าโครงและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่มีอยู่ของเราและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
   11. การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความซื่อสัตย์ของธุรกิจของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติมิชอบภายในสถานที่ของเรา เช่น ตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อการเรียกร้องการฉ้อโกง และเพื่อกำหนดความเสี่ยงในการฉ้อโกงและระบุธุรกรรมที่ฉ้อโกง การเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและทรัพย์สินของเรา เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายการคว่ำบาตร การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ การจัดการระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ เพื่อติดตามเหตุการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความซื่อสัตย์ของธุรกิจของเรา; เพื่อการอ้างอิงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือการดำเนินคดี;
   12. ธุรกรรมของบริษัท: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น
   13. ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือปราบปรามอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล

   หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คุณได้

 3. โทเค็นสื่อสังคมออนไลน์

  1. โทเค็นการเข้าถึงจากแพลตฟอร์มสื่อสังคม - เช่น Facebook, Twitter, Google+ และอื่น ๆ - จะถูกเก็บเมื่อบริการบางส่วนของเว็บไซต์ถูกเปิดใช้งาน การรวบรวมโทเค็นการเข้าถึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณในการสำรวจฟังก์ชันของเว็บไซต์โดยรวม ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตกลงในการใช้การเข้าถึงโทเค็นของเรา
  2. โทเค็นการเข้าถึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสำรวจเว็บไซต์ให้ครบถ้วน ซึ่งช่วยให้เราสามารถรวบรวมและเก็บข้อมูลสื่อสังคมที่ให้ไว้จากอินเทอร์เฟสข้อมูลทางการสำหรับบัญชีของคุณจากแอปพลิเคชัน Facebook, Twitter, Google+ เป็นต้น โดยการอนุญาตนี้ เราจะบรรลุผลในการให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กันในแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้
 4. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกต่อไปนี้ ซึ่งรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้ บุคคลที่ภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยและพื้นที่นอกประเทศไทย คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะที่คุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

  1. ระบบนิเวศน์ของกลุ่มบริษัทคาร์ซัม

   เนื่องจาก WapCar เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทคาร์ซัม ข้อมูลของคุณจึงอาจถูกเข้าถึงหรือแบ่งปันกับหน่วยงานอื่นภายในกลุ่มบริษัทคาร์ซัม เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ วิธีนี้จะช่วยให้บริษัทอื่นๆ ใน กลุ่มบริษัทคาร์ซัม สามารถใช้ความยินยอมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทคาร์ซัม

   รายชื่อบริษัทภายในระบบนิเวศของกลุ่มบริษัทคาร์ซัม: บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาร์ซัมย์ เซอทิไฟด์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาร์ซัมย์ อะคาเดมี่ (ประเทศไทย) จำกัด และออโต้ฟัน ประเทศไทย

  2. ผู้ให้บริการของเรา

   เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่น ๆ เพื่อดำเนินการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโปรแกรมและซอฟแวร์ ผู้ให้บริการด้านระบบไอทีและบริษัทสนับสนุนด้านไอที (2) ตัวแทนการตลาด สื่อโฆษณา ดีไซเนอร์ ครีเอทีฟ และสื่อสาร (3) ตัวแทนด้านแคมเปญ เหตุการณ์ และผู้จัดการตลาด และผู้ให้บริการระบบ CRM (4) ผู้ให้บริการด้านจัดเก็บข้อมูลและคลาวด์ (5) ผู้ให้บริการด้านจัดการทรัพย์สิน (6) ตัวแทนการขาย (7) ผู้ให้บริการด้านขนส่งและจัดส่ง (8) ผู้ให้บริการระบบการชำระเงินและการชำระเงิน (9) หน่วยงานด้านวิจัย (10) ผู้ให้บริการด้านวิเคราะห์ข้อมูล (11) หน่วยงานด้านการสำรวจ (12) คอลเซ็นเตอร์ (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (14) ผู้ให้บริการด้านการบริหาร (15) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์

   ในการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ให้บริการเท่านั้นในการดำเนินการบริการ และเราขอให้พวกเขาไม่รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณ (ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่เราทำงานด้วยจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

  3. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

   เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทที่เราได้ร่วมมือด้วย เพื่อเสนอหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น สถาบันการเงิน บริษัทจัดการและแก้ไขปัญหา บริษัทโทรคมนาคม ผู้สนับสนุน พัธมิตรร่วม และบุคคลที่สามอื่นๆที่ดำเนินการทางการตลาดร่วมและส่งเสริมกัน

  4. หน่วยงานรัฐบาล

   ในบางสถานการณ์ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับฐานหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หรืออื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา สิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย หรือความปลอดภัย

  5. ที่ปรึกษามืออาชีพ

   ที่ปรึกษามืออาชีพรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ที่ปรึกษากฎหมายที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเราและให้บริการดำเนินคดีเพื่อแก้ต่างหรือฟ้องร้องทางกฎหมาย (2) ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้บริการด้านบัญชีและการตรวจสอบแก่เรา

  6. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือภาระผูกพัน

   บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับมอบหมายของเรา ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกิจการร่วมค้า จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เคารพข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 5. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

  เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง บริษัทในเครือ/บริษัทย่อยในต่างประเทศ หรือเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการป้องกันข้อมูลเดียวกัน เราดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการถ่ายโอนอย่างปลอดภัยและฝ่ายที่รับมีมาตรฐานการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสมหรือการเสื่อมเสียอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต เราจะขอความยินยอมจากคุณในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยินยอมให้โอนระหว่างประเทศ

 6. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานแค่ไหน

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้รับ และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลานาน ตามที่กฎหมายกำหนด

 7. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

  ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และข้อยกเว้นดังกล่าว คุณอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้:

  1. ได้รับแจ้ง คุณมีสิทธิที่จะได้รับรู้ว่าเหตุใดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงจำเป็นสำหรับการประมวลผล เราจะใช้ข้อมูลอย่างไรและจะทำอย่างไรกับข้อมูลนั้น (นโยบายนี้)
  2. การเข้าถึง คุณอาจมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนที่จะให้ข้อมูลที่ร้องขอแก่คุณ
  3. การแก้ไข คุณอาจมีสิทธิที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบันที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน (ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) เกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง
  4. การเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้าง และส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น โดยที่นี่คือ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ กับเรา และ (ข) หากเรากำลังประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามความยินยอมของคุณหรือเพื่อทำสัญญากับคุณ
  5. การคัดค้าน คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การคัดค้านการตลาดทางตรง
  6. ข้อจำกัด คุณอาจมีสิทธิจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์
  7. เพิกถอนความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา
  8. การลบ คุณอาจมีสิทธิร้องขอให้เราลบหรือยกเลิกการระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอน(ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) เกี่ยวกับคุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น หากเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามฐานหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย
  9. ยื่นคำร้อง คุณอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจที่คุณเชื่อว่าการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นผิดกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
 8. รายละเอียดการติดต่อของเรา

  หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่

  1. ชื่อบริษัท

   WAPCAR AUTOFUN SDN. BHD

  2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

   autofunth_contact@wapcar.com

ออกเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2565

แก้ไขล่าสุด: 12 ตุลาคม 2566