ข้อข้อตกลงในการใช้งานของAutofun

ยินดีต้อนรับคุณสู่ autofun.co.th สำหรับการทำค้นหารถของคุณ ขอขอบคุณสำหรับการใช้บริการของเรา เราหวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์และใช้เวลาอันมีค่าของคุณอย่างเป็นประโยชน์ โดยการใช้เว็บไซต์คุณเห็นด้วยกับข้อข้อตกลงในการใช้งานต่อไปนี้ในสัญญา โปรดทราบว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อข้อตกลงนี้เราจะเผยแพร่ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อข้อตกลงในการใช้งานนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายและมีผลผูกพันระหว่างคุณและบริษัทแม่ของ autofun.co.th เช่น WAPCAR AUTOFUN SDN. BHD. ถือสิทธิ์ใน autofun.co.th แต่เพียงผู้เดียว

 

สำคัญ

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการโดย WAPCAR AUTOFUN SDN. BHD. ("autofun.co.th") และไม่ได้เป็นการให้คำแนะนำ การรับรอง หรือการรับประกันใด ๆ ในเนื้อหา (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่ง autofun.co.th มีให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ WAPCAR AUTOFUN SDN. BHD. จะมีการเรียกว่า autofun.co.th ในส่วนที่เหลือของเอกสาร

 

ข้อข้อตกลงในการใช้งาน

การใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน ("ข้อตกลง") เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้คุณได้รับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับ และจะถูกผูกพันตามข้อกำหนดฉบับนี้ ข้อตกลงดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 

1. วัตถุประสงค์

1.1 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เนื้อหาที่มีให้ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านั้น และไม่ได้ใช้เพื่อให้คำแนะนำโดยเจาะจงถึงการลงทุน ตามกฎหมาย การจัดเก็บภาษีหรืออื่น ๆ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้การรับรอง การันตีหรือรับประกัน โดยการเข้าถึง การเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับและรับทราบว่าคุณเข้าใจข้อจำกัดการใช้งานนี้และข้อห้ามในการใช้ และตกลงว่าคุณจะไม่พึ่งพาข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ยกเว้นแต่เป็นความตั้งใจหรือถูกระบุโดย autofun.co.th ภายใต้ข้อตกลงนี้ นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่ทุกท่านมีความรับผิดชอบ ต่อการกำหนดความต้องการเฉพาะของคุณและผลกระทบดังกล่าว autofun.co.th ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณจะให้รายละเอียดส่วนบุคคลแก่ autofun.co.th หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ของคุณ นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่า autofun.co.th อาจใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อัตโนมัติ นอกจากนี้คุณรับทราบว่าในการที่ autofun.co.th จะเพิ่มคุณค่าและประโยชน์ของการบริการให้กับคุณอาจต้องให้ชื่อของคุณและข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ อีเมลไปยังผู้ให้บริการของบุคคลที่สาม

1.2 autofun.co.th จะให้บริการเพื่อการวิจัยรถยนต์ ราคา รายละเอียดทางเทคนิคและคุณลักษณะยนต์อื่น ๆ บริการอาจรวมถึงรายชื่อของรถยนต์ที่ใช้ของคุณหรือการเรียกดูผ่านรายการ รถยนต์มือสองที่ระบุไว้โดยผู้ใช้ของ autofun.co.th ซึ่ง autofun.co.th ไม่รับรองว่าข้อมูลมีความถูกต้องหรือบังคับใช้ของข้อมูลกับสถานการณ์ใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง

1.3 autofun.co.th อาจให้ผู้ใช้มีความสามารถส่ง SMS ไปยังสายโทรสูงสุดหรือส่งอีเมลให้เพื่อนของผู้ใช้ให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับการบริการ

1.4 เว็บไซต์อาจมีคุณสมบัติบางอย่าง ("เว็บไซต์" และ "คุณลักษณะ" ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 2) ที่ช่วยให้การส่ง / รับ / เชิญชวน / การแจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อของคุณที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดภายใต้ คุณสมบัติเฉพาะจะถูกส่งและได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อนำมาใช้ เมื่อคุณสมบัติดังกล่าวถูกเลือกและถูกอนุญาตโดยคุณ คุณจะยินยอมว่าคุณสมบัติดังกล่าวสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีหนึ่งและสูง สุด 3 การแจ้งเตือน

 

2. บทนิยาม

2.1 "เนื้อหาต่างๆ" หรือ "เนื้อหา" หมายความว่าข่าวสาร ข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ ดนตรี เสียง ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ ข้อความ วัสดุ ข่าว ประกาศ บทความ สัญญา แบบฟอร์ม เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ และข้อมูลซึ่งอาจจะถูกรับชมหรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์นี้ เนื้อหารวมไป e-mail ข้อความ e-cards หรือข้อมูลอื่นๆ ตกแต่งโดยผู้ใช้ที่จะปรากฏบนเว็บไซต์โดย autofun.co.th

2.2 "คุณสมบัติ" หรือ "คุณลักษณะ": "คุณสมบัติ" อาจรวมถึงการโต้ตอบใด ๆ บริการมูลค่าเพิ่มหรือคุณลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติมแนะนำบนเว็บไซต์ "เว็บไซต์" หมายถึงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ถูกระบุตามปกติจาก URL www.autofun.co.th และทุกหน้าที่ถูกเชื่อมโยงไปยัง URL ซึ่งหน้าถูกโพสต์และดำเนินการโดย autofun.co.th หรือตัวแทนของบริษัท

3. รับรองและการรับประกัน

3.1 autofun.co.th หรือ บริษัทในเครือใดๆ หรือบริษัทร่วมหรือพนักงานไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลใดๆ จากความผิดพลาโดยไม่ได้ตั้งใจใดๆ ในข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" และรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และไม่ละเมิดคำปฏิเสธการรับผิด

3.2 autofun.co.th และ บริษัทในเครือใดๆ และบริษัทร่วมจะไม่รับผิดชอบสำหรับการล้มเหลวของสมรรถนะใดๆ ข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การกำจัด ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ การสื่อสารล้มเหลวของสายการโจรกรรมหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของหรือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ การแสดงไม่มีการรับประกันหรือการค้ำประกันใด ๆ ที่จะทำตามความถูกต้องความเพียงพอความน่าเชื่อถือความสมบูรณ์ความเหมาะสม หรือการบังคับใช้ของข้อมูลกับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 

4. แนวทางปฏิบัติของคุณ

4.1 คุณอาจจะโพสต์ความคิดเห็นของคุณ หรือส่งข้อเสนอแนะ ความคิด คำถามหรือข้อมูลอื่น ๆ ตราบใดที่เนื้อหาไม่ได้ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร คุกคาม หมิ่นประมาท รุกรานของความเป็นส่วนตัว การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม หรือน่ารังเกียจและไม่ได้ประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟแวร์ การรณรงค์ทางการเมือง ชักชวนทางการค้า จดหมายลูกโซ่ จดหมายจำนวนมากหรือรูปแบบใดๆ ของ "สแปม" คุณจะต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอมและปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นที่มาของเนื้อหา อย่างไรก็ตามคุณยอมรับว่า autofun.co.th ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ก่อนนำเสนอ แต่ที่ autofun.co.th และนักออกแบบที่มีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในดุลยพินิจของพวกเขาที่จะยอมรับการปฏิเสธย้ายหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ ที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์

4.2 คุณเข้าใจดีว่าเนื้อหาทั้งหมดไม่ว่าจะโพสต์ต่อสาธารณชนหรือส่งเป็นการส่วนตัวเป็นความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมีต้นกำเนิด ซึ่งหมายความว่าคุณและไม่ใช่ autofun.co.th จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณได้ให้ autofun.co.th กับเพื่ออัพโหลดโพสต์ส่งหรือทำให้สามารถใช้ได้ผ่านทางเว็บไซต์

4.3 คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ในการ: (i) เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ใด ๆ ในลักษณะใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (ii) ปลอมหัวเรื่องหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบุตัวบุคคลเพื่อปิดบังที่มาของเนื้อหา ใดๆ ที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ (iii) ส่งผลกระทบต่อกระแสการสนทนาปกติ ทำให้หน้าจอที่จะ "เลื่อน" ได้เร็วกว่าผู้ใช้อื่นๆ บนเว็บไซต์ที่จะสามารถพิมพ์ได้หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ใช้อื่นในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเวลาจริงหรือ "ติดตาม" หรือในลักษณะอื่นใดรบกวนผู้อื่น (iv) แทรกแซงหรือรบกวนการเว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดวิธีปฏิบัตินโยบายหรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ (v) การอัพโหลดหรือส่งเอกสารใด ๆ ที่ถือว่าเป็นความเสียหายที่เกี่ยวกับชื่อบริการหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับหรือให้บริการโดย autofun.co.th (vi) ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจละเมิดใด ๆ ของท้องถิ่นรัฐกฎหมายระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

4.4 คุณได้แสดงอย่างชัดแจ้งและรับประกันว่า: (i) คุณมีความสามารถในการใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ในความสัมพันธ์กับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้และการให้บริการ และ (ii) ข้อมูลจัดทำโดยคุณในจดหมายหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อ autofun.co.th เป็นความจริงที่สมบูรณ์ปัจจุบันและถูกต้อง คุณตกลงว่าข้อนี้จะอยู่รอดสิ้นสุดของข้อตกลงนี้

 

5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ autofun.co.th รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองจาก autofun.co.th หรือรับรองของเว็บไซต์ดังกล่าวหรือร่วมกับผู้ประกอบการใด ๆ autofun.co.th หรือบริษัทในเครือใดๆ หรือบริษัทร่วม หรือพนักงานไม่ได้ให้การตัดสินหรือการรับประกันในส่วนของความถูกต้อง หรือความถูกต้องของเนื้อหาของการให้บริการเหล่านั้น หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงไว้แล้ว การเชื่อมโยงไปยังบริการอื่นหรือเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการรับรองของผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวหรือตัวเว็บไซต์เอง คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใดๆ หรือทั้งหมดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว

 

6. ทรัพย์สินทางปัญญาจากเว็บไซต์

ข้อความทั้งหมด กราฟิก เสียง การออกแบบและงานอื่นๆ บนเว็บไซต์เป็นงานลิขสิทธิ์ของ autofun.co.th หากไม่มีระบุเป็นอย่างอื่น เนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นของใช้ส่วนตัวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของวัสดุหรือการใช้วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์เพื่อการค้าใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ autofun.co.th และ / หรือ บริษัทในเครือใดๆ หรือบริษัท ร่วมหรือของผู้ให้บริการข้อมูลของบุคคลที่สาม เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์จะไม่ได้คัดลอกทำซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่งหรือแจกจ่ายในทางใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก autofun.co.th ขอปฏิเสธการรับผิดความรับผิดชอบและความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ

 

7. ใบอนุญาตและการเข้าถึงเว็บไซต์

7.1 autofun.co.th ให้ "ใบอนุญาตไม่ผูกขาดแบบจำกัด" แก่คุณในการเข้าถึงและทำให้บุคคล (ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์)ใช้เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลนี้และจะไม่แก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ใดๆ

7.2 ใบอนุญาตนี้จะไม่รวมถึง: (i) การขายใดๆ หรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของใบอนุญาต หรือ (ii) การใช้อนุพันธ์ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาขอใบอนุญาต

7.3 คุณ คู่ค้าของคุณ พนักงานของคุณ ตัวแทนของคุณหรือบุคคลอื่นใดๆที่เกี่ยวข้องกับคุณเองหรือมืออาชีพอาจจะไม่ได้มีหรือไม่มีค่าตอบแทนเ​​ตรียมงานดัดแปลงใดๆ จากหรือขายให้อนุญาต อีเมล ทำซ้ำ คัดลอกขายเผยแพร่ใหม่ ส่งหรือจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์เพื่อการค้าใด ๆ ผ่านทางสื่อใดๆ ที่รู้จักกันในขณะนี้ หรือไม่ทราบเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้ให้กับนิติบุคคลอื่นหรือบุคคลใด ไม่มีเนื้อหาหรือข้อมูลในเว็บไซต์อาจจะทำซ้ำในรูปแบบใดหรือรวมเข้าไปในอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์หรือระบบการดึงข้อมูลอื่น ๆ ทั้งอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรกล เงื่อนไขของคุณในการใช้เว็บไซต์นี้คือไม่จำกัดหรือยับยั้งผู้ใช้อื่นๆ จากการใช้เว็บไซต์นี้

7.4 คุณจะไม่ทำกรอบหรือใช้เทคนิคทำกรอบเพื่อใส่เครื่องหมายการค้าโลโก้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ (รวมทั้งภาพ ข้อความ เค้าโครงหน้าหรือรูปแบบ) ของ autofun.co.th และ / หรือ บริษัทในเครือของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก autofun.co.th คุณไม่สามารถใช้แท็ก meta ใดๆ หรือ "ข้อความซ่อน" โดยใช้ชื่อ autofun.co.th หรือเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ autofun.co.th การใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะส่งผลให้สิ้นสุดการได้รับอนุญาตและใบอนุญาตที่ได้รับจาก autofun.co.th ภายใต้ข้อตกลงนี้กับคุณ

 

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์

8.1 autofun.co.th ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขระงับ / ยกเลิกหรือยุติส่วนใดหรือทั้งหมดหรือบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า autofun.co.th สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับว่า autofun.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนใดๆ ระงับหรือการหยุดของเว็บไซต์

8.2 คุณยอมรับว่าข้อมูลใดๆ ที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้จะต้องถูกนำมาใช้โดยคุณมีความเสี่ยงของคุณ คุณจะได้รับคำแนะนำที่จะขอให้สอบถามข้อมูลที่เหมาะสมและการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์

8.3 autofun.co.th อาจเสริมข้อกำหนดในการใช้งานที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวได้มีการรวบรวม ณ ที่นี่เป็นเงื่อนไขการใช้งาน

 

9. การซื้อ

autofun.co.th ขอแนะนำไม่ให้คุณทดสอบเว็บไซต์โดยส่งคำสั่งซื้อปลอม เพราะจะทำให้คุณมีความเสี่ยงทางกฎหมายส่วน บุคคล สิ่งนี้เป็นความผิดทางอาญาในการใช้ชื่อปลอม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ผิดพลาดเพื่อซื้อ การจงใจเข้ามาขอซื้อที่ หลอกลวงหรือปลอมอาจทำให้เกิดการฟ้องร้องโดย autofun.co.th โปรดทราบว่าถึงแม้คุณจะไม่ให้ชื่อจริงของคุณแก่ autofun.co.th เว็บเบราเซอร์ของคุณจะส่งที่อยู่ให้กับเราซึ่งสามารถนำมาใช้โดยเจ้าหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายเพื่อระบุตัวคุณในฐานะผู้ขาย คุณรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยคุณจากรถที่ระบุไว้ของคุณเป็นจริง ผู้ขายแต่ละคนสามารถแสดงรายชื่อรถคันหนึ่งที่เวลาและความต้องการที่จะทำให้ autofun.co.th ตระหนักถึงสถานะของตนในเวลาที่เหมาะสม

 

10. การขาย

ในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนคุณอาจทำรายการสำหรับการขายรถบนเว็บไซต์ คุณจะต้องสามารถที่จะขายรถที่คุณ ทำรายการสำหรับการขายบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รายชื่ออาจจะเป็นเพียงคำอธิบายข้อความกราฟิก และภาพที่อธิบายถึงรถของคุณเพื่อขาย รถยนต์จดทะเบียนทั้งหมดจะต้องระบุไว้ในประเภทที่เหมาะสมในเว็บไซต์ การชักชวนออฟไลน์ธุรกิจหรือนอกเหนือของเว็บไซต์นี้ตามที่ระบุในรายละเอียดการ ติดต่อของคุณ (เช่นหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ ที่อยู่ หรือชื่อ e-mail) ในรายชื่อรถหรือที่อื่นๆ บนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากในแบบฟอร์มขายรถยนต์เป็นสิ่ง ต้องห้ามชัดแจ้งและจะได้รับการพิจารณาเป็นละเมิดข้อตกลงการใช้ รถยนต์จดทะเบียนทั้งหมดจะต้องถูกเก็บไว้ในสต็อก สำหรับการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จของยอดขายคำอธิบายชื่อของรถจะต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดและต้องอธิบายสภาพที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ หากคำอธิบายรถไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของรถ คุณยินยอมที่จะคืนเงินจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากผู้ซื้อ

 

11. ตัวเลือกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบสมาชิก autofun.co.th (หากมี) สำหรับการอ้างอิงของสมาชิกที่ลงทะเบียนของ autofun.co.th เท่านั้น autofun.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเข้าสู่ระบบสมาชิกในบัญชีของการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ "จรรยาบรรณ" ที่ กำหนดโดย autofun.co.th. autofun.co.th ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหา ใดๆ หรือส่วนของเว็บไซต์หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ถ้าเงื่อนไขของการใช้งานไม่ เป็นไปตามหรือถูกละเมิดหรือมีการละเมิด ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ

 

12. ข้อปฏิเสธ

autofun.co.th ไม่รับประกันหรือรับรองเนื้อหาในเว็บไซต์นี้และ autofun.co.th ไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาในเว็บไซต์ เนื้อหามีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือ โดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่ละเมิด

autofun.co.th ไม่รับประกันและรับรองว่าไฟล์ใด ๆ หรือการเชื่อมโยงตัวชี้ใช้ได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้จะเป็น อิสระจากไวรัสหรือรหัสอื่นๆ ที่มีการปนเปื้อนหรือคุณสมบัติทำลาย ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้ บังคับ autofun.co.th ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด autofun.co.th ไม่รับประกันวโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า

(i) ข้อมูลจะตอบสนองความต้องการของคุณ

(ii) ผลที่อาจจะได้รับจากการใช้เว็บไซต์จะมีความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ

(ii) ผลที่อาจจะได้รับจากการใช้เว็บไซต์จะมีความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ

(iv) คุณภาพของข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากคุณผ่านทางเว็บไซต์จะตอบสนองความคาดหวังของคุณ

(V) ข้อผิดพลาดใดๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข

ส่วนประกอบ เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากเว็บเป็นข้อตกลงนี้ และผู้ทำต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเองและถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจากการดาวน์โหลดสิ่งดังกล่าว autofun.co.th จะไม่รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูล ดังกล่าว โดยไม่ จำกัด ที่กล่าวมาแล้วภายใต้สถานการณ์ที่ autofun.co.th จะไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้าหรือความ ล้มเหลวในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำของธรรมชาติ กองกำลังหรือเหตุที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมที่เหมาะสมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความล้มเหลว, ความล้มเหลวของอุปกรณ์โทรคมนาคม, ความล้มเหลวของอุปกรณ์อื่นๆ ความล้มเหลวของพลังงานไฟฟ้า การนัดหยุด งาน ข้อพิพาทแรงงาน การจลาจลวุ่นวาย การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ระเบิด การกระทำของพระ เจ้าสงครามการกระทำของรัฐบาลที่สั่งซื้อของศาลในประเทศหรือต่างประเทศ การไม่ปฏิบัติของบุคคลที่สามหรือการ สูญเสียหรือความผันผวนของความร้อนแสงหรือสภาพอากาศ

 

13. ข้อจำกัดความรับผิด

autofun.co.th หรือบริษัทในเครือพนักงานตัวแทนหรือที่ปรึกษาจะไม่ต้องรับผิดทางอ้อมใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องเช่น แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียของข้อมูลทางธุรกิจ, การสูญเสียของค่าความนิยมหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียที่คาดว่าจะ ผลกำไรหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดของ เนื้อหาหรือที่เกิดจากการละเมิดการรับประกันแม้ว่า autofun.co.th หรือ บริษัท ในเครือใดๆ พนักงานตัวแทนหรือที่ปรึกษา ได้รับการแนะนำเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดดังกล่าวของหนี้สินจะนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากการใช้หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือการพึ่งพาข้อมูล autofun.co.th จากการไม่สามารถใช้ autofun.co.th ข้อมูล หรือจากการหยุดชะงักของการระงับหรือเลิกการเข้าถึงเนื้อหาหรือเว็บไซต์ (รวมถึง ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นโดย บุคคลที่สาม) ข้อ จำกัดนี้ให้ใช้บังคับโดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างของ เนื้อหาแทนการสูญเสียของค่า ความนิยม, การสูญเสียกำไรหรือการสูญหายของข้อมูล ข้อ จำกัด ดังกล่าวต่อไปให้ใช้ด้วยความเคารพต่อการปฏิบัติงาน หรือการไม่ autofun.co.th หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนหรือมีการเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ เว็บไซต์ให้เป็นไป ตามนั้น ข้อจำกัดดังกล่าวขังคงมีผลบังคับใช้แม้จะมีความล้มเหลวของจุดประสงค์ของการ เยียวยาที่จำกัดใดๆ และใน ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

 

14. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะป้องกันและละเว้นการฟ้องร้องต่อ autofun.co.th และบริษัทย่อยในเครือ เจ้าหน้าที่ตัวแทนและพนักงานใดๆ จากการเรียกร้องหรือความต้องการ รวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสม ที่ถูกกระทำโดยบุคคลที่สาม เนื่องจากการหรือที่ เกิดจากเนื้อหาที่คุณส่ง อีเมล์ส่งหรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ละเมิด ข้อตกลงนี้หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์นี้

 

15. การรับทราบ

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดของ autofun.co.th ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ของพื้นฐานของการต่อรองราคาสำหรับเนื้อหาและการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณยอมรับว่า autofun.co.th จะไม่เป็นอย่างอื่นจะ สามารถนำเสนอเนื้อหาหรือเว็บไซต์บนพื้นฐานปัจจุบันโดยไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อความนี้จะคงอยู่ไม่ขึ้นกับการสิ้นสุด ของข้อตกลงนี้

 

16. การวิจารณ์พิเศษสำหรับการใช้ระดับนานาชาติ

การวิจารณ์พิเศษสำหรับการใช้ระดับนานาชาติ การ ตระหนักถึงธรรมชาติของโลกของอินเทอร์เน็ต คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัติทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งข้อมูลทาง เทคนิคที่ส่งออกจาก ประเทศที่คุณอาศัยอยู่

 

17. การแยกส่วนสัญญา

ข้อกำหนดของข้อตกลงจะเป็นโมฆะ ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีผลบังคับในเขตอำนาจใดๆ ตามนี้:

(i) ไม่มีผลในเขตอำนาจที่ขอบเขตของการทุพพลภาพข้อห้ามหรือไม่สามารถใช้บังคับ

(ii) ไม่มีผลในเขตอำนาจที่ขอบเขตของการทุพพลภาพข้อห้ามหรือไม่สามารถใช้บังคับ

(iii) ไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของการจัดหาที่อยู่ในเขตอำนาจอื่น ๆ

 

18. ความสัมพันธ์

ข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ก่อให้เกิดการร่วมทุนหุ้นส่วนการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ของหน่วยงานระหว่าง คุณและ autofun.co.th

 

19. ลูกค้าลงทะเบียน

ข้าพเจ้า/เราให้อนุญาตautofun.co.th และบริษัทในเครือ/ คู่ค้า / ตัวแทนจำหน่ายที่ ลงทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใดๆ ในรถยนต์หรืออื่นๆ ที่มีการเข้าถึงข้อมูลโดยอาศัยอำนาจของสมาคมกับ autofun.co.th เพื่อสื่อสารกับฉัน / เราผ่านทางโทรศัพท์ / มือถือ / อีเมล์ SMS หรือรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสาร