Isuzu

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ IMCT ผู้นำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผลิตรถปิกอัพ รถยนต์นั่งอเนกประสงค์และรถบรรทุก โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 8,500 ล้านบาท อีซูซุมีโรงงานประกอบรถยนต์ 2 แห่ง คือ...
รุ่นรถ Isuzuราคา
Isuzu MU-X
THB 1,109,000 - 1,579,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
Isuzu D-Max
THB 547,000 - 1,160,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

รถ Isuzu ในไทย

 • ค้นหาเจอ 13 รุ่นย่อย
   • 2020 | 1.9 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 1.9 Ddi CD AT 4x2
    THB 1,099,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 14,784ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.9 Ddi DVD MT 4x2
    THB 1,226,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 16,262ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.9 Ddi DVD AT 4x2
    THB 1,276,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 16,934ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
    THB 1,376,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 18,950ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 3.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x2
    THB 1,421,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 18,278ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x4
    THB 1,486,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 19,757ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2021 | 1.9 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2021 Ultimate 1.9 AT 4x2
    THB 1,434,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2021 Active 1.9 AT 4x2
    THB 1,109,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2021 Luxury 1.9 MT 4x2
    THB 1,254,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2021 Luxury 1.9 AT 4x2
    THB 1,304,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2021 Elegance 1.9 AT 4x2
    THB 1,349,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2021 | 3.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2021 Ultimate 3.0 AT 4x4
    THB 1,579,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2021 Ultimate 3.0 AT 4x2
    THB 1,479,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 31 รุ่นย่อย
   • 2020 | 1.9 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L MT
    THB 708,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 9,515ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door Cab 4 1.9 Ddi S MT
    THB 686,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 9,220ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door Cab 4 1.9 Ddi L DA MT
    THB 779,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 10,470ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Spark 1.9 Ddi B MT
    THB 547,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 7,352ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door Cab 4 1.9 Ddi Z MT
    THB 840,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 11,289ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L DA MT
    THB 832,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 11,088ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L DA MT
    THB 723,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 9,717ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Spacecab 1.9 Ddi Z MT
    THB 735,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 9,878ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z MT
    THB 889,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 11,854ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Spark 1.9 Ddi S MT
    THB 572,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 7,688ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z AT
    THB 924,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 12,324ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z MT
    THB 781,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 10,497ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP MT
    THB 962,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 12,835ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT
    THB 997,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,305ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z AT
    THB 816,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 10,967ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi M AT
    THB 1,030,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,709ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP MT
    THB 848,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 11,397ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT
    THB 883,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 11,867ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Spacecab 1.9 Ddi S MT
    THB 605,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 8,131ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L MT
    THB 673,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 9,045ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L DA MT
    THB 688,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 9,247ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 3.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2 Door V-Cross 3.0 Ddi Z MT
    THB 852,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 11,451ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Spark 3.0 Ddi S MT 4x4
    THB 675,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 9,072ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door Hi-Lander 3.0 Ddi ZP MT
    THB 993,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,252ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door Hi-Lander 3.0 Ddi M AT
    THB 1,061,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 14,112ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Spark 3.0 Ddi S MT
    THB 590,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 7,930ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Hi-Lander 3.0 Ddi ZP MT
    THB 878,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 11,800ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door V-Cross 3.0 Ddi Z MT
    THB 981,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,090ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door V-Cross 3.0 Ddi ZP MT
    THB 1,096,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 14,649ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 4 Door V-Cross 3.0 Ddi M AT
    THB 1,160,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 15,590ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2 Door Spacecab 3.0 Ddi S MT
    THB 628,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 8,440ยังไม่คอนเฟิร์ม
VS